Select Works by Native Turkish Writers in Bulgaria, 1945-1969/Turkish Newspapers Published in Bulgaria

 

Compiled by Ali Eminov, Wayne State College, Wayne, Nebraska 68787 USA. Send comments, suggestions, additions to: alemino1@wsc.edu

Notes on Transliteration and Pronunciation

Most Bulgarian letters are pronounced as in English except for the following: Ж, ж (Ž, ž) pronounced as s in treasure; Й, й (Y, y) pronounced as y in yes; С, с (S, s) pronounced as s in soon; У, у (U, u) pronounced as oo in broom; X, x (Kh, kh) pronounced as ch in Bach; Ц, ц (C, c) pronounced as tz in quartz; Ч, ч (Č, č) pronounced as ch in church; Ш, ш (Š, š) pronounced as sh in should; Щ, щ (Št, št) pronounced as shed n washed; Ъ, ъ (Ǔ, ǔ) pronounced as u in urgent; Ю, ю (Yu, yu) pronounced as you in youth (but shorter); Я, я (Ya, ya) pronounced as ya in yard (but shorter).

 

Most Turkish letters are pronounced as in English except for the following: C, c pronounced as j in jam; ğ (soft g) is not pronounced; serves to lengthen slightly the preceding vowel; I, ı pronounced as u in urgent; İ, i pronounced as i in bit; J, j pronounced as g in montage; Ş, ş pronounced as sh in ship. Ő, ő pronounced eu as in peu; Ű, ű pronounced ew as in few and Ç, ç pronounced ch as in chat).

 

Turkish Literature in Bulgaria and Balkans: A Select Bibliography

Acaroğlu, Türker (1994). Bulgaristan'da Türk Yazarları Kaynakcası. Ankara.

Akgün, Atıf (2011). “Bulgaristan’dan Anadolu’ya gӧçen Türkçe ve Türk edebiyatı,” Uluslararasi Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 1 (1): 75-79. www.nobel.gen.tr/Makaleler/IJSES-issue%201-9-2011.pdf

Artun, Erman (nd). Sizlerden Gelenler: Balkan Türk Edebiyatlarına Bir Bakış.  www.balgoc.org.tr/email/balkanedebiyat.html

Bahtiyar, Niyazi Hüseyin (1996). Çağdaş Rodop Türk Şairlerinden Esintiler (Antoloji). Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Balıkçı, Emel (2014). Edebiyat, Tiyatro ve Folklor/Literatura, Teatǔr i Folklor. Smolyan: PrintaKom.

Balıkçı, Emel, Mehmet Alev ve Fatma Ocak (2012). Bulgaristan Türkleri’nin Dili, Inançları ve Folkloru (Makaleler, roportaj ve denemeler)/Ezikŭt, Vyarata i Folklorŭt na Turcite v Bŭlgarya (Izsledvaniya, reportaži i eseta). Smolyan: PrintaKom.

Balıkçı-Ocak, Fatma (2007). Anamın Türküleri. Haskovo.

Baymak, Osman, ed. (2010). Bulgaristan Türk Şiiri Antolojisi: Yüz Yılın Yüz Şairi. Prizren, Kosova: Grafix Basımevi.

Bibina, Yordanka (2001). "Glasovete vi Čuvam." In Vera Mutafčieva, ed. Mnogosvetie: Iz Kulturata na Malcinstvata v Bŭlgariya. Sofia: IMIR, pp. 186-218.

 

__________ (1999). "Poeziyata na Bŭlgarskite Turci sled vtorata svetovna voyna." In Literaturata na Malcinstvata v Bŭlgariya sled Osvoboždenieto. Sofia, pp. 94-126.

Bulgaristan Türklerinin Şiir Dünyası. www.havvapehlivan.com/index.php/bulgaristan-edebiyati/40-bulgaristan-turklerinin -siir-dunyasi

Buttanrı, Müzeyyen (2005). ."Bulgaristan Türkleri edebiyatı," Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2): 27-45. sbd.ogu.edu.tr/makaleler/6_2_makale_3.pdf

Canım, Ridvan (2001). "Rumeli şairlerinin dilinden Balkanlar ve Rumeli cografyası," Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, 11.

Çavuş, İsmail, ed. (2001). Altın Petek: Bulgaristan Türklerinin Çocuk Şiiri: Antoloji. Sofia: IMIR.

Çavuşev, Mehmet (1988). 20. Yüzyıl Bulgaristan Türkleri Şiiri: Antoloji. İstanbul: Yaylacık Matbaası.

Çeltik, Halil (2000). "Rumeli şairlerinde yӧresel kültür," Bilig, 14: 99-109.

Davudoğlu, Ahmet (1970). Ölüm Daha Güzeldi. İstanbul: Mihrab Yayınları.

Hafız, Nimetullah (1992). Bulgaristan'da Yayınlanan Türkçe Kitapların Bibliyografyası (1858-1984). Sesler (Üsküp), 23 (217), pp. 115-171; Also in Türk Dili Araştırmaları Yıllığı (Belleten), pp. 311-365.

__________ (1990). Bulgaristan'da Türk Halk Edebiyatı Metinleri, I and II. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

__________ (1989). Bulgaristan'da Çağdaş Türk Edebiyatı, Vol. 3. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

__________ (1987). Bulgaristan'da Çağdaş Türk Edebiyatı, Vols.1 & 2. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.

Hayber, Abdulkadir (1998). "Bulgaristan Türklerinin şiiri," Türk Dünyası: Dil ve Edebiyat Dergisi, 5.

Hayber, Abdulkadir, ed. (2001). Makedonya ve Kosova Türklerinin Edebiyatı. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Hazerfen, Ahmet (1994). “Bulgaristan’da yayınlanan Türkçe kitapların bibliografyası, ekler,” Műteferrika, 4: 165-169.

Horata, Osman, et al. (2001). Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi, 12. Romanya ve Gagavuz Türkleri Edebiyatı. Ankara.

İsen, Mustafa, Reyhan İsen and Ayşe Esra Kireçci, eds. (2001). Balkanlarda Türk Çocuk Şiiri Antolojisi. Ankara.

İsen, Mustafa (2003). "Balkanlar'da Türk edebiyatı." In Erhan Türbedar, ed. Balkan Türkleri.

__________ (2002). "Makedonya ve Kosovo Türkleri edebiyatı." In Güzel, Çiçek, and Koca, eds. Türkler, Vol. 20: Türkler Dünyası, pp. 464-469. Ankara: Yeni Tűrkiye.

__________ (2001). Balkanlar'da Türk çocuk şiiri," Bilig: Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 18.

__________ (2001). "Balkanlar'da Türk şiiri," Bilig, 19.

İsen, Mustafa, Reyhan İsen, Ayşe Esra Kireçci, eds. (2001). Balkanlar'da Türk Çocuk Şiiri Antolojisi. Ankara: Grafiker Yayınları.

İsen, Mustafa, Murat Adalı, Tuba İsen, eds. (2002). Balkanlar'da Türk Çocuk Hikayeleri Antolojisi. Ankara: Grafiker Yayınları.

İsen, Mustafa, Suat Engüllü, eds. (1997). Türkiye Dışndaki Türk Edebiyatları Antolojisi, 7. Makedonya, Yugoslavya (Kosova) Türk Edebiyatı. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Kalkan, Şaban Mahmudoğlu (2007). "Bulgaristan Türkleri edebiyatına Azerbaycan aydınlarının etkisi," Balkanlar'da Türk Kültürü, 18, (65): 18-21.

Karagӧz, Adem Ruhi (1945). Bulgaristan’da Türk Basını. ĺstanbul: ĺstanbul Üniversitesi Matbaası.

Kaya, Fahri, ed. (1992). Eski Yugoslavya'da Çağdaş Türk Şiiri Antolojisi. İstanbul: Cem Yayınevi.

Kaya, İ. Güven, ed. (1993). Yugoslavya'da Türk Halk Edebiyatı. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bӧlümü Yayınları.

Mahmut, Enver ve Nedred Mahmut (1997). Dobruca Türk Halk Edebiyatı Metinleri. Ankara: T. C. Kültür Bakanlığı.

Mercan, H. (2000). Balkanlarda Çağdaş Türk Şiiri Antolojisi. Ankara: Başbakanlık Basımevi.

Mert, Meral (2007). Çağdaş Bulgaristan Türkleri Edebiyatının Analitik Bibliografyası. Yüksek Lisans Tezi. Izmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. www.belgeler.clm/blg/1cuh/cagdas-bulgaristan -turkleri-edebiyatinin-analitik-bibliografyasi.

Memoğlu-Süleymanoğlu, Hayriye (2004). "Edebiyatımızda Balkan Türklerinin Türkiye'ye gӧçleri," EJOS, 7 (4): 1-53.

Mollov, Riza (1958). Bulgaristan Türklerinin Halk Şiiri. Sofia: Narodna Prosveta.

Mutafčieva, Vera, ed. (2001). Mnogosvetie: Is Kulturata na Malcinstvata v Bŭlgariya. Sofia: IMIR.

Mutafčieva, Vera, Magda Karabelova and Georgi Cankov, eds. (1999) Literaturata na Malcinstvata v Bŭlgariya sled Osvoboždenieto. Sofia: Karina M.

Oktay, ĺsmail Hakkı Tevfik (1980). Bulgaristan’da Türk Basını. ĺstanbul: Basın, Yayın ve Enformasyon Műdűrlűğű.

Öz, Sabahattin Bayram (2002). Türkçenin Sarmaşıkları: Bulgaristan Türklerinin Şiirlerinden Seçmeler. Ankara.

Parlatır, İsmail (1996). "Makedonya ve Yugoslavya'da Çağdaş Türk Şiiri," Türk Dili, 531: 579-658.

Sağlam, Feyyaz (1995). Yunanistan'da (Batı Trakya'da) Çagdaş Türk Şiiri Antolojisi. Izmir: Anadolu Matbaacılık.

Sakallı, Erol (2012). "Rodoplardan Bir Ses: Niyazi Hüseyin Bahtiyar," Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (2): 34-45. sosyalergi.usak.edu.tr/2012_2/201202/makale3.pdf

Tatarliev, Ibrahim (1964). Bulgaristan Türklerinin Edebiyati - Antoloji. Sofia: Narodna Prosveta.

__________ (1960). 9 Eylűl 1944'ten Sonra Bulgaristan Türklerinin Edebiyati - Antologiya. Sofia: Narodna Prosveta.

Türk Dili, Tűrk Şiiri Özel Sayısı 5 (Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiiri), Sayı 531, 1996.

Türker, Mehmet (2004). Kalem Kılıçlaşınca (Bulgaristan Türk Edebiyatcısı Ömer Osman Erendoruk'un Hayatı ve Eserleri). Istanbul.

Yenisoy-Süleymanoğlu, Hayriye (2005). Edebiyatimizda Balkan Türklerinin Gӧç Kaderi. Ankara: Toplumsal Gelişim Derneǧi Yayını.

__________ (2002). "Bulgaristan Türk edebiyatına bir bakış." In Güzel, Çiçek, Koca, eds. Türkler, Vol. 20: Türkler Dünyası, pp. 417-423. Ankara: Yeni Türkiye. 

__________ (2002). Bulgaristan Türk Çocukları Edebiyatından Örnekler (Folklor Türleri, Şiirler ve Düz Yazılar). Ankara: Türk Kültür Bakanlığı Yayınları

__________ (1997). Bulgaristan Türk Edebiyati. Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi, Vol. 8. Ankara: Kültür Bakanlığı.

__________ (1996). "Bulgaristan Türkleri şiiri," Türk Dili, 531.

Şaban Mahmutoğlu Kalkan provides brief profiles of some of the following writers and examples from their work in Kardeş Edebiyatlar (Üç Aylık Edebi Dergi) under the title, Bulgaristan'da Türk Edebiyatı (on Mehmet Müzekka Con, No. 22: 10-17; Riza Mollaoğlu [Riza Mollov], No. 23: 12-16; Muharrem Tahsin [Muharrem Tahsinov], No. 24: 20-23; İbrahim Tatarlı [İbrahim Tatarliev], No. 26: 15-21; Mefküre Molla [Mefküre Mollova], No. 27: 5-8; Ali Kadir [Ali Kadirov], No. 29: 39-44; Recep Küpçü [Recep Küpcüef], No. 31: 34-41; Kemal Pınarcı [Kemal Bunarciev], Nos. 32: 44-49, 33: 46-47; Selim Bilal Sertel [Selim Bilalov], Nos. 34: 41-44, 35 : 34-38; Lütfi Ahmet Demir [Lütfi Ahmedov], Nos. 36: 36-38, 38: 36-39; İsmail İbişoğlu Tunalı [İsmail İbişev], No. 41: 33-37; Yusuf İsmail Kerim [Yusuf Kerimov], No. 42: 35-40; Niyazi Hüseyin Bahtiyar [Niyazi Hüseyinov], No. 45: 32-37); and Ünal Şenel on Şaban Mahmudoğlu Kalkan [Şaban Mahmudov], Nos. 21: 34-38, 22: 34-39.

             Major Works of Native Turkish Writers in Bulgaria: 1945-1969

Ahmedova, Nadiye (Nadiye Ahmet) 1931-
1964.  Mavi Kordeleli Güvercin, Çocuk Hikayeleri. Sofia: Narodna Prosveta.
1965.  Güldalı, Büyük Öykü. Sofia.
1966.  Solmıyan Karanfil, Çocuk Hikayeleri. Sofia.

Ahmedova, Leyla

1967. Misir ve Tütün Ustaları. Sofia: Narodna Prosveta.

Aliev, Latif (Latif Ali Yıldırım) 1935-1999
1961.  Bir Bahçeden Bir Bahçeye, Şiirler. Sofia: Narodna Prosveta.
1968.  Bir Yeşil Seviyorum. Şiirler. Sofia.
1968.  Sonbahar Çağrışımları.

Aliosmanov, Halit (Halit Aliosman Dağlı) 1932-

1956. Aşık Garip. Sofia: Narodna Prosveta.
1963. Dağlının Oğlu, Öyküler. Sofia: Narodna Prosveta.
1965. Saçılan Kıvılcımlar, Roman. Sofia.
1966. Yediveren Gülü, Öyküler. Sofia.

Azizov, Osman (Osman Aziz) 1937-
1965. Bűyűk Ateş, Şiirler. Sofia: Narodna Prosveta.

Baklaciev, Salih
1960. Affet Beni, Öykűler. Sofia: Narodna Prosveta.
1961. Çay Boyunda, Öyküler. Sofia.
1961. Dnyayı Taşıyan Adam, Şiirler. Sofia.
1964. Arda Dile Gelse, Uzun Öykű. Sofia.
1966. Yanılmayan Var mı (Fıkra ve Anekdotlar). Sofia.

Baklaciev, Salih, ed.

1953. Barış (Şiirler ve Hikayeler). Sofia: Narodna Prosveta.
1962. Nasrettin Hoca. Sofia.

 

Bayramov, Sabahattin (Sabahattin Bayram Öz) 1931-
1962. Adresim Şudur, Şiirler. Sofia: Narodna Prosveta.
1964. Ahmet, Manzum Lirik Destan. Sofia.
1965. Tűrk Atasӧzleri (Derleme). Sofia.
1966. Sokaklarım Çağrışımlar İçinde, Şiirler. Sofia.

1966. Sahnede Işık, Derleme. Sofia: Narodna Prosveta.

 

Bayramov, Sabahettin, ed. (Sabahattin Bayram Öz)
1961. Şiirler- 1959-1960. Sofia: Narodna Prosveta.
1962. Şiirler- 1961. Sofia.
1962. Hikayeler 1961-1962. Sofia..
1962. Mizahi Şiirler, Feyletonlar, Fıkralar.
1962. Piyesler, Komediler. Sofia.
1964. Piyesler. Sofia.

1964. Ali Kadirov, Eserleri. Sofia: Narodna Prosveta.
1965. 1964'un Bıraktığı Hikayeler. Sofia.
1965. Piyesler. Sofia.
1966. 1965-in Bıraktığı Hikayeler. Sofia.
1966. 1965-in Bıraktığı Şiirler. Sofia.

 

Bekirov, İsmail, ed.
1966. Piyesler, Komediler. Sofia: Narodna Prosveta.
1966\7. Piyesler 1967. Sofia.

1968. Dramlar 1968. Sofia: Narodna Prosveta.

Bekirof, Mehmet
1962. Ay'a Namzet, Mizahi Öyküler. Sofia: Narodna Prosveta..
1968. Yel Değirmeni, Mizahi Öyküler. Sofia.

Beytullov, M.

1966. Aramızdakiler. Sofia: Narodna Prosveta.

1967. Gӧrenler Anlatıyor. Sofia: Narodna Prosveta.

Beytullov, İbrahim, et al., eds.
1967. 1966-nın Bıraktığı Hikayeler. Sofia: Narodna Prosveta.

Bilalov, Selim (Selim Sertel, Selim Bilal) 1915-1987
1956. Dirilen Saadet, Öyküler. Sofia: Narodna Prosveta.
1962. Din ve Kadın. Sofia.
1965. Gerçekleşen Emel, Öyküler. Sofia.

1967. Ağlar Mısın Güler Misin. Sofia: Narodna Prosveta.
  ?     Zilli Sofu, Tiyatro eseri

Boev, Emil ve Hayriye Memova, eds.
1963. Rodop Türk Halk Masalları. Sofia: Narodna Prosveta.
1964. Rodop Türküleri. Sofia.
1965. Rodop Manileri. Sofia.

Bunarciev, Kemal (Kemal Pınarcı) 1923-2000
1968. Yıllardan Sonra, Öyküler. Sofia: Narodna Prosveta.

Con, Mehmet Műzekka
1961. Yeni Günün Şarkıları, Şiirler. Sofia: Narodna Prosveta.
1964. Alın Terim, Şiirler. Sofia.

Çakırov, B. ve H. Karahűseyinov, eds.
1967. Kaynak, Edebi Derleme. Sofia: Narodna Prosveta.

1955. Demet. Sofia: Narodna Prosveta.

Çavuşev, İsmail A. (İsmail Çavuş) 1940-
1967. Dilek, Şiirler. Sofia: Narodna Prosveta.

Çavuşev, Mehmet A. (Mehmet Çavuş) 1933-
1964. Yılların Serenadı, Şiirler. Sofia: Narodna Prosveta.
1969. Yol Verin, Şiirler. Sofia  

Davudov, Mehmet (Mehmet Şençağlar) 1932-1986
1966. Demette Bir Çiçek, Şiirler. Sofia: Narodna Prosveta.

Deliorman, Turul, ed.
1963. Hikayeler 1962-1963. Sofia: Narodna Prosveta.

Demirov, Lűtfi (1929-1990)
1963. Şafak, Şiirler. Sofia: Narodna Prosveta.

Demirov, M. et al.

1958. Sahneden Sesler (Derleme). Sofia: Narodna Prosveta.

Demirov, Sabri (Sabri Demir) 1915-1988
1963. Bildiklerimden Birkaçı, Manzum Mizah Öyküleri. Sofia: Narodna Prosveta.
1963. Namaz. Sofia.

Eminov, Ahmet
1968. Sensizliğinle Beraber, Şiirler. Sofia: Narodna Prosveta.

Ertem, Sadri

1962. Çıkrıklar Durunca. Sofia: Narodna Prosveta.

Faik, Sait (Abasıyanık)
1963. Zemberek, Öyküler. Sofia: Narodna Prosveta.

Ferhadov, Naci 1940
1966. Dağlı ve Deniz, Şiirler. Sofia: Narodna Prosveta.

Ferhadov, Naci and Ahmet Eminov, eds.
1969. 1967-nin Bıraktığı Şiirler. Sofia: Narodna Prosveta.

Fikri, Mehmed 1908-1941
1947. Türk Gençlerine Şiirler. Şumnu.

Gavazov, Sűleyman
1961. Tanıdığım İnsanlar, Öyküler. Sofia: Narodna Prosveta.
1968. Yol, Öyküler. Sofia. .

Hasanov, Durhan (Durhan Hasan Hatiboğlu) 1937-
1965. İnsan Kardeşlerim, Şiirler. Sofia: Narodna Prosveta.
 ?      Yalancının Mumu, tiyatro eseri.
 ?      Kanlı Hora, tiyatro eseri.

Hüseyinov, Mehmet
1954. Şahin ile Dostu, Halk hikayesi. Sofia: B K P Yayınevi.

Hüseyinov, Niyazi (Niyazi Huseyin Bahtiyar)  1927-
1964. Kӧy Yankıları, Şiirler. Sofia: Narodna Prosveta.  

Hüseyinov, Niyazi and Mehmet Çavuşev
1955.  Çocuklara Şiirler. Sofia: Narodna Prosveta.

ĺbrahim, Enver.

1955. Adil Derviş. Sofia: Narodna Prosveta.

İsmailov, Faik (Faik Arda) 1936-1995
1966. Ağarınca Tan, Şiirler. Sofia: Narodna Prosveta.

İsmailov, Hüsmen
1965. Bekleyiş, Öyküler. Sofia: Narodna Prosveta.

İvanova, Milka, ed.
1960. Hikayeler 1959-1960. Sofia: Narodna Prosveta.
1961. Türk Halk Masalları, Çocuk ve Delikanlılara Mahsus. Sofia: Narodna Prosveta.

Kadirov, Ali
1965. Eserleri. Sofia: Narodna Prosveta.

Kahveciev, Mustafa (Mustafa Kahveci) 1922-1998
1968. Hayat Yolcusu, Öyküler. Sofia: Narodna Prosveta.

Karacaoğlan (Karahűseyinov)
1968. Yiğitlik Özüdür Yiğidin, Efsaneler. Sofia: Narodna Prosveta.

Karahűseyinov, Hasan 1925-1990
1955. Sınır Taşı, Uzun Öykü. Sofia: Narodna Prosveta.
1961. Sarhoş Gӧnül, Şiirler. Sofia.
1966. Bir Günün Romanı, Destan. Sofia.

1966. Ana Baba Ocağı. Sofia: Narodna Prosveta.
1967. İç İçe, Şiirler. Sofia.
1968. Hayat Yolcusu. Sofia.

Kerimov, Yusuf ve Beytullah Şişmanoğlu, eds.
1960. Atasӧzleri ve Özlü Sӧzler (Genişletilmiş 2-inci baskı). Sofia: Narodna Prosveta.

Kocagӧz, Samim

1965. Onbinlerin Dӧnüşü. Sofia: Narodna Prosveta.

Küpçüev, Recep (Recep Küpçü) 1934-1976
1962. Ötesi Var, Şiirler. Sofia: Narodna Prosveta.
1967. Ötesi Düş Değil, Şiirler. Sofia.

Mahmudov, Şaban (Şaban Mahmut Kalkan) 1938-
1966. Gerginlik, Şiirler. Sofia: Narodna Prosveta.
1966. Sevda Rüzgarı.   

Mehmedeminov, Műhittin
1965. Zaman Zaman İçinde (Masallar). Sofia: Narodna Prosveta.

Mehmedov, Nevzat (Nevzat Mehmet) 1934-
1959. Ayı Dayı, Çocuk şiirleri. Sofia: Narodna Prosveta.
1966. Deniz, Çocuk şiirleri. Sofia.
1967. Üç Beygir, Çocuk şiirleri. Sofia.

Memişev, Kazim (Kazim Memiş) 1933-
1961. Kalbimin Sesi, Öyküler. Sofia: narodna Prosveta.
1965. Pűskűllű Bela, Öyküler. Sofia.

1967. Dӧn Gűl Dӧn Ağla (Hikayeler). Sofia: Narodna Prosveta.

Mollov, Riza 1920-1986
1958. Bulgaristan Türklerinin Halk Şiiri, Maniler ve Türküler. Sofia: Narodna Prosveta.
1958. Edebiyat Makaleleri. Sofia.
1965. Olan Şeyler, Öyküler. Sofia.

 Mollova, Mefküre
1959. Bilmeceler. Sofia: Narodna Prosveta.
1964. Şiirler. Sofia.

Murtazov, Ali
1959. Dostluk, Uzun Öykü. Sofia: Narodna Prosveta.

Mutkov, Mustafa (Mustafa Mutlu) 1935-1997
1965. Sabah Yolcusu, Şiirler. Sofia: Narodna Prosveta.

Mustafov, Şahin (Şahin Mustafa) 1938-
1965. Vatan Toprağı, Şiirler. Sofia: Narodna Prosveta.

Osmanov, Ömer (Ömer Osman Erendoruk) 1934-
1965. Yaralı Güvercin, Öykűler. Sofia: Narodna Prosveta.
1967. Bırak Kocamı, Roman. Sofia.    

Raşidov, İshak (İshak Raşit Atasever) 1931-1982
1966. Yankı. Sofia: Narodna Prosveta.
1966. Yeşil Kuşak, Uzun Öykü. Sofia.
1967. Dostlar ve Düşmanlar, Çocuk şiirleri. Sofia.
1968. Ayrılırken, Roman. Sofia.

Raşidov, İshak, ed.
1959. Hikayeler, 1958.  Sofia: Narodna Prosveta.

Saidov, Aliş (Aliş Sait) 1938-
1966. Bulutsuz Günler, Şiirler. Sofia: Narodna Prosveta.    

Saliev, Osman
1966. Hayat Yollarında, Öyküler. Sofia: Narodna Prosveta.

1967. Erlerin Hikayesi. Sofia: Narodna Prosveta.

Solakov, Akif, ed.
1958. Çağlıyan, Edebi Derleme. Sofia: Narodna Prosveta.

Süleymanova, Hayriye and Emil Boev, eds.

1964. Rodop Türküleri. Sofia: Narodna Prosveta.

1965. Rodop Manileri, II. Baskı. Sofia. 

 

Şerifov, Ahmet (Ahmet Şeref Şerefli) 1926-2000
1960. Müjde, Şiirler. Sofia: Narodna Prosveta.
1963. Azın Çoğu, Şiirler. Sofia.
1966. Şirin, Uzun Öykü. Sofia.

1966. Çocuk Şiirleri. Sofia: Narodna Prosveta.
1967. Adım Adım Memleket, Gezi Notları. Sofia.
1969. Üçüncü Adım, Şiirler. Sofia.    

 

Şerifov, Ahmed, ed.
1959. Şiirler-1958. Sofia: Narodna Prosveta.

1960. Şiirler 1959. Sofia: Narodna Prosveta.

Tahirov, Şükrü, İsmail Çavuşev ve İ. Beytullov, eds.
1967. 1966'nın Bıraktığı Şiirler. Sofia: Narodna Prosveta.

Tahsinov, Muharrem (Muharrem Tahsin) 1929-
 1966. Ayak Sesleri, Öyküler. Sofia: Narodna Prosveta.
 1969. Çarıklı Filozof, Fikralar. Sofia.
 1969. Biz Bize, Anekdotlar.
   ?      Enser, Öyküler.

Tahsinov, Muharrem, et al. eds.
1968. 1967'nin Bıraktığı Hikayeler. Sofia: Narodna Prosveta.

Tatarliev, İbrahim, ed.  (İbrahim Tatarlı)
1960. Antologiya (9.9.1944'ten Sonra Bulgaristan Türklerinin Edebiyatı- 28 Şair ve
          Yazarı İçine Alır). Sofia:  Narodna Prosveta.
1964. Antoloji (Bulgaristan Türklerinin 1944-1964 Arası Edebiyatı- 38 Şair ve Yazarı
          İçine Alır). Sofia.
1973. Eski Türk Edebiyatı, Metinler. Sofia: Nauka i Izkustvo.

Tatarliev, İbrahim and Riza Mollov, eds.
nd.  Hüseyin Rahmi'den Fakir Baykurt'a Kadar Türk Romanı. Sofia: Vatan Cephesi
        Milli Saveti Yayınları.

Tatov, Sabri (Sabri Tata) 1925-
1963. Gün Doğarken, Roman. Sofia: Narodna Prosveta.
1964. Kӧyün Haymanası, Roman. Sofia.
1967. İki Arada, Büyük Öykü. Sofia.
   ?     Sureyya, tiyatro eseri.

Tatov, Sabri, ed.
1961. Hikayeler: 1960-1961. Sofia: Narodna Prosveta.

Tımışev, Ahmet (Ahmet Tımış) 1926-
1965. Aydınlık, Öyküler. Sofia: Narodna Prosveta.

Tımışev, Ahmet, Mehmet Bekirov ve İsmail İbişev
1965. İğneli Şakalar (Fıkralar ve Epigraflar). Sofia: Narodna Prosveta.

Yamaç, Ziya.

1956. Mehmet (Roman). Sofia: Narodna Prosveta.

Yamaç, Şekibe ve Slaveyko Martinev
1957. Türk Masalları (Masal ve Efsaneler). Sofia: Narodna Prosveta.

Yusufov, Süleyman (Süleyman Yusuf Adalı) 1936-
1966. Bir Uçtan Bir Uca Memleket, Şiirler. Sofia: Narodna Prosveta.

________________________________________________________________________

Turkish Newspapers Published in Bulgaria from 1880 to the Present

The following provide useful information aboutTurkish press in Bulgaria:

Akgűn, Atıf.  Date?  Bulgaristan’da Türk Çocuk Dergileri ve Türkçe.

Bulgaristan'da Türk Basını. Ankara: Hüriyyet Ofset Matbaacılık ve Gazeticilik, 1980.

Çavuş, İsmail (2001). "Totaliter ve posttotaliter devirde Bulgaristan'da Türkçe sureli basın." In Balkan Ülkelerinde Türkçe Eğitim ve Yayın Hayatı Bilgi Şӧleni.

İslam, Ayşenur (2001). "Balkanlarda Türkçe basın hakkında bir değerlendirme," Bilig, 19.

 Ivanov, Mikhail , ed. (1998). Periodičen Pečat na Malcinstvata v Bulgariya (1878-1997). Sofia: Mežduetničeska Iniciativa za Čoveški Prava.

Ivanov, Mikhail and Ibrahim Yalamov (1998). "Turskoto obštnost v Bŭlgariya i neyniyat periodičen pečat (1878-1997)."  In Rosen Milev, ed. Bŭlgarsko Mediya Znanie. Enciklopedično Izdanie za Mediyanauka i Mediya Publisistika, Tom II, pp. 556-600.

Karagӧz, Adem Ruhi (1945). Bulgaristan'da Türk Basını, 1879-1945. İstanbul: Üniversite Matbaası.

Kerim, Yusuf (1999). "Bulgaristan'da Türkçe sureli basın (1865-1944)." In Balkan Ülkelerinde Türkçe Eğitim ve Yayın Hayatı Bilgi Şӧleni.

__________ Kerim, Y. (1999). “Bulgaristan’da 1878-1944 dӧneminde çıkmış olan gazete ve dergilerin alfabe sırasıyla cetveli,” Balkan Ülkelerinde Tűrkçe Eǧitim ve Yayın Hayatı Bilgi Şӧleni Bildirileri, ss. 185-197.

Okday, İ. H. (1986). "Bulgaristan'da çıkmış olan Türk gazeteleri ve dergileri," Türk Kültürü, 274:1-5.

Salgır, Abdulkadir (1989). "Bulgaristan'daki Türkler ve Bulgaristan Türk basını," Türk Kültürü, 27:23-28.

Stoykova, Rosica, ed. (2002). Etničeska Presa v Bŭlgariya. Sofia: Bulgarian Helsinki Committee.

Shivarov, Stoyan (2014 Pilot project). Minority Press in Ottoman Turkish in Bulgaria. An Endangered Archives Project. Eap.bl.uk/database/overview_project.a4d?projID=EAP696;6334#project_overview

Shivarov, Stoyan (    ). Bulgaristan Milli Kűtűphanesinde Muhafaza Edilen Osmanlıca Gazeteler. Durumu, Katalog ve Dijital Çalışmalar, Perspektifleri.

Şimşir, Bilal (1986). The Turkish Minority Press in Bulgaria: Its History and Tragedy, 1865-1985. Ankara: Ministry of Foreign Affairs Press.

 

Turan, Ömer (1995). “Bulgaristan’da totaliter komunist rejimin yıkılmasından sonra çıkan Türkçe gazeteler,” Tűrkiye Gűnlűgű, 36: 95-98.

Yalamov, Ibrakhim (1998). "Turskiyat periodičen pečat v Bŭlgariya (1878-1996)." In Mikhail Ivanov, ed. Periodičen Pečat na Malcinstvata v Bŭlgariya (1878-1997). Sofia: Mežduetničeska Iniciativa za Ĉoveški Prava.

Yenisoy-Süleymanoğlu, Hayriye (2012). “Bulgaristan’da Türkçe basın (1865-2010),” Bal-Tam Türklük Bilgisi, 16: 127-172.

Asağıdaki cetvel Türker Acaroğlu’nun Bulgaristan'da 120 Yıllık Türk Gazeteciliği (1865-1985), (İstanbul: Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, 1990) eserini esas tutarak hazırlanmıştır.
 

                                                        1880-1944 

 

 

Name

Year(s)

Place

 

 

Açık Sӧz: Haber gazetesi.

1931

Plovdiv

Açık Sӧz: İslam haber gazetesi. Haftalıık gazete.

1936-1937

Plovdiv

Ahali: Maarif için, şahsi ve medeni hakları korumak için çıkar, bağımsiz gazete.

1905, 1907

Plovdiv

Ahali: Bağımsız Türk gazetesi.

1919-1921

Sofia-Oryahovo

Akşam Haberleri

1913

Plovdiv

Altın Kalem: Sanat, gençlik, ülkü dergisi

1924

Oryahovo

Arda

1920

Kırcali

Balkan: Haftalık gazete.

1898

Ruse

Balkan: Haftalık gazete.

1885-1886

Ruse

Balkan: Pazartesi ve cumadan başka her gün çıkar.

1906-1912

Plovdiv-Sofia

Balkan Postası: Bağımsız Türk haber gazetesi.

1924

Plovdiv

Başlangıç (Načalo): Siyasi, içtimai gazete. Haftalık gazete.

1924-1925

Kırcali

Başlangıç: Haftalık gazete.

1888-1889

Sofia

Başlangıç (Načalo): Haftalık gazete.

1929

Kazanlŭk

Bedreka-i Selament: Haftalık gazete.

1897- ?

Plovdiv

Birlik: Ilmi, içtimai, başına buyruk gazete. Ayda iki defa yayınlanır.

1930-1931, 1933

Ardino

Bulgaristan Resmi Gazetesi Tercümesi: Haftalık.

1880-1882

Ruse

Bulgaristan: Haftalık gazete.

1888

Varna

Bulgaristan: Efkar ve içtihanda müstakil Türk gazetesi. Ayda iki defa yayınlanır.

1926

Sofia

Bulgaristan Türk Muallimleri Mecmuası. Mesleki, terbiyevi ilmi ve içtimai mecmua.

1923-1926

Oryahovo

Caylak (Yastreb): Haftalık gazete.

1884-1885

Plovdiv

Çicek: Toplumsal, eğitsel, bilimsel, dinsel çocuk dergisi.

1929

Sofia

Çiftçi Bilgisi (Zemedelsko Sŭznanie): Bulgar Çiftçi Halk Birliği partisi organı.

1921-1923

Sofia

Çiftçi Kurtuluşu: Mutehit Milli Çiftçiler Birliği'nin Türkçe gazetesi. Ayda iki defa yayınlanır.

1934

Plovdiv

Çocuk Sevinci: Çocuk dergisi.

1932

Sofia

Deliorman: Siyasi, içtimai, serbest fikirli bitaraf Türk gazetesi.

1923-1924

Razgrad

Dikkat (Vnimanie): Siyasi ve maarif gazetesi.

1883-1886

Sofia

Dobruca Postası (Dobrudžanski kurier)

1917

Konstanca

Doğru Sada: Tarafsız gazete.

1927

Razgrad

Doğru Yol: Siyasi haftalık Türkçe gazete.

1898

Plovdiv

Doğru Yol: Dinsel, toplumsal dergi.

1925

Šumen

Doğru Yol: Bulgaristan Türklerinin ilerlemesi ve kalkınması için çıkan haftalık gazete.

1936-1939

Sofia

Dostluk: Bağımsız siyasal, sosyal, ekonomik haftalık gazete.

1926-1935

Sofia

Duvar Gazetesi: Türkçe komunist gazetesi.

1953

Momčilgrad

Edirne Sadası

1908

Sofia

Efkar-i Umumiyye (Obštestveno Mnenie): Türkçe-Bulgarca gazete. Her cuma günü çıkar.

1904-1905

Ruse

Emniyet: “Alem-i insaniyetin vasıta-i mesudiyesidir.” Beş gunde bir çıkar.

1896-1908

Plovdiv

Eyyam: Salı’dan başka her gün çıkar gazete.

1914

Plovdiv

Feryad. Haftalık gazete.

1905-1907

Sofia

Gayret (Usŭrdie): Politika gazetesi. Haftalık gazete.

1895-1903

Plovdiv

Genç Mektepli: Öğrenci gazetesi. 15 günde bir çıkar.

1924

Šumen

Hakikat Şahidi (Svidetel na Istinata): Dinsel dergi. Temmuz ve Ağıstostan başka her ay çıkar gazete.

1933-1943

Razgrad

Hakkaniyet

1897

Svištov

Halk Sesi (Naroden Glas): Yeni Türk harflerle ve Bulgarca olarak çıkti. Haftalık gazete.

1929-1934

Sofia

Hammiyet: Siyasi gazete. Haftada 2, 3 defa çıkar.

1896-1898

Plovdiv

Havadis (Novini): Bilimsel haber gazetesi. Haftalık.

1937-1940

Šumen

Hilal (Polumesec): Osmanlı siyasi gazete. Haftalık.

1883-1889

Plovdiv

Hurşit

1912

Plovdiv

İbret (Obrazec)

1895

Ruse

İkbal

1929

Lom

İleri (Napred): Eski harfli gazete.

1932

Plovdiv

İnsan (Čovek)

1925

Šumen

İntibah (Probuždenie): İçtimai gazete.

1928-1931

Omurtag, 

Šumen

İrfan: Dergi.

1932

Plovdiv

İslah: Haftalık gazete.

1899-1902

Sofia

İstikbal (Budešte): Hak ve hakikat yolunda koşar haftalık siyasi gençlik gazetesi.

1931-1932

Vidin

İtişam (Irfan): Dergi

1932-1933

Plovdiv

İttifak: Haftalık gazete.

1894-1908

Sofia

İttihad-i İslam: Haftalık gazete.

1908-1909

Plovdiv

Kamer: Siyasi gazete. Haftalık

1899-1908

Plovdiv

Karadeniz (Černo More): “Halkçı, inkilapçı ve milliyetci müstakil gazete.” Haftalık. Eski harfli.

1933-1934

Razgrad

Kızıl Bayrak (Červeno zname)

1921

Provadiya

Kocabalkan: Müstakil fikirli siyasi gazete. Haftalık.

1921

Plovdiv

Kocabalkan (Stara Planina): Yüce dilek uğrunda çalışır bağımsız gazete. Hem Türkçe hem Bulgarca haftada iki defa çıkar.

1925

Plovdiv

Kosmopolit 

1883

Plovdiv

Malûmat: “Alem-i İslamiyenin mürevvici afkarıdır.” Haftada iki kez çıkar.

1896-1908

Plovdiv

Mecmua-i İrşad: İlmi musavver ve müstakil mecmua. On günde bir çıkar.

1921

 

Mecra-i Efkar: Haftalık dergi. Yalnız bir sayı çıkmıştır.

1898-1907

Plovdiv

Medeniyyet (Sivilizaciya): İslam haber gazetesi. Onbeş günde bir çıkar. Eski harfli.

1933-1943

Plovdiv, Sofia

Muallim Fikri (Učitelski Misŭl): Türk őğretmenler dergisi.

1924

 

Muhabiri Şark

1985

Plovdiv

Muvazene (Ravnovesie): Medeni haklar, muhakeme ve savunma gazetesi. Haftalık.


1897-1905


Plovdiv-Varna

Mücadele (Borba): Siyasi, içtimai müstakil gazete. Eski harfli.

1926-1927

Pleven

Müdafa-i Hukuk (Zaštita na Istinata): Ayda iki kez yayınlanır.

1901-1905

Ruse

Müsademe-i Efkar: Haftalık Türkçe gazete. Eski harfli.

1899-1901

Plovdiv

Nadas: Haftalık Türkçe siyasi gazete.

1898

Plovdiv

Orfan (Traditsii): Dinsel, toplumsal, bilimsel dergi.

1931

Plovdiv

Özdilek (Čisto Želanie): Milliyetçi gençlik gazetesi. Haftada iki kez çıkar.

1931-1934

Kırcali

Rağbet (Uspekh): Siyasi Osmanlı gazetesi. Haftalık gazete.

1899-1904

Plovdiv

Rehber (Vodač): Bulgaristan Müslümanlarının faydalarını gӧzetir bitaraf haftalık gazete. Eski harfli.

1929-1933

Sofia

Resimli Balkan (Balkan Ilustrovan): Haftalık siyasi, içtimai ve iktisadi dergi.

1916-1918

Sofia

Resimli Emniyet (Sigurnost-ilustrovan): Haftalık siyasi gazete.

1896 - 1898

Plovdiv

Resimsiz Emniyet: Haftalık gazete.

1898

Plovdiv

Resimli Türk Sadası: Haftalık siyasi mecmua.

1915

Sofia

Rodop: Haftalık siyasi, içtimai halkçı müstakil Türk gazetesi.

1929-1934

Plovdiv

Rodop Sesi (Rodopski Glas): İçtimai halkçı Türk gazetesi. Haftada bir kez çıkar. Eski ve yeni harflerle çɪktɪ.

1929

Kırcali

Rumeli (Rumeliya): İslam ve Osmanlıların hakları, bilim ve eğitim için haftalık gazete.

1905-1907

Plovdiv

Rumeli: Haftalık gazete.

1905-1907

 

Rumeli (Rumeliya): Başlangɪçta 15, sonra 10 günde bir çɪkan Türk gazetesi.

1924-1925

Turgovište

Rumeli Telgrafları: Cumadan başka her gün çıkan ajans bülteni

1905-1906

Plovdiv

Sada-i İslam (Islamski Glas): 15 günde bir eski harfle çıkardı.

1931

Šumen

Sada-i Millet: Haftalık gazete.

1897

Sofia

Sada: Vakit buldukça çıkan gazete.

1897-1898

Plovdiv

Savaş (Borba): Bulgaristan'daki Türk halkının siyasi kurtruluşu için çalışır müstakil halk gazetesi. Ayda bir çıkar.

1928-1929

Šumen

Serbest Bulgaristan (Svobodna Bŭlgariya): Her salı günü çıkar. Eski harfli.

1887-1888

Sofia

Ses-Işık

1948

Sofia

Sebat (Postoyanstvo): Türkçe siyasi gazete. Haftalık.

1894-1895

Ruse

Sofya Muhabiri (Sofiyski Korespondent): “Hukuk-i mediniye-yi muhakeme ve müdafa esasına müstenit” siyasi gazete. Haftada üç kez çıkar.

1910-1911

Sofia

Spor Gazetesi

1926

Ruse, Razgrad, Pleven

Şahid ül-Hakikat (Svidetel na Istinata): Türkler arasında protestantlığı yaymak için çıkarılmıştır. 1933’de Razgrad ve Filibe’de “Hakikat Şahidi” adıyla çıkmıştır.

1908-1911

Šumen

Şark (Iztok): Türkçe-Bulgarca gazete. Her hafta çıkar.

1905-1906

Sofia

Şark Muhbiri: Siyasi gazete. Haftalık gazete.

1907

Plovdiv

Şark Yıldızı

1883 - ?

Plovdiv

Şarki Rumeli (Iztočna Rumeliya): Bulgaristan'daki genç Türklerin organı.

1905

Plovdiv

Şems: Siyasi, edebi, musavver gazete. Haftada iki kez çıkar.

1896-1907

Plovdiv

Tarla (Niva): Siyasi ve debi gazete. Haftalık.

1880-1882

Sofia

Tebligat: Aylık resmi gazete.

1929

Sofia

Temaşa-i Esrar: Haftalık siyasi Türkçe gazete.

1904-1905

Sliven

Temaşa-i Efkar: Haftalık gazete.

1906

Sliven

Terbiye (Prosveta): Bulgaristan'daki İslam milli kültür-maarif birliğinin organı.

1933-1934

Sofia

Terbiye Ocağı (Ognište na Vŭspitanieto): Terbiyevi, ilmi ve içtimai mecmua. Bulgaristan Muallimin-i İslamiye Cemiyeti İttihadiyesinin yayɪn organɪ.

1921-1922

Šumen

Tırpan: Hukuk-i İslamɪ műdafa eder serbest Türk gazetesi. İki haftada bir çıkar.

1911

Sofia

Tuna (Dunav): İslam gazetesi. Pazardan sonra her gün çıkar.

1905-1911

Ruse

Tuna Boyu (Dunavski Dalečini): Müstakil gazete. Plevne gençlerinin yardımı için çıkmıştır.

1927

Pleven

Tunca: 1915’e kadar günlük olarak çıkmış. Birinci Dünya Harbinden sonra haftada bir çıkmıştır.

1913-1923

 Sofia

Turan: Eğitici gazete. Bulgaristan Türk gençleri "Turan" Cemiyetleri Birliğinin organı. Eski harfli.

1928

Sofia

Turan: Ayda bir kez çıkar.

1932-1934

Kırcali

Türk Muallimlter Birliği (Turski Učitelski Sŭyuz)

1926

Oryahovo

Türk Muallimler Mecmuası (Tursko Učitelsko Spisanie): Türk Muallimler Birliğinin organı. “Terbiye Ocağɪ” dergisinin devamɪdɪr.

1923-1925

Razgrad, Șumen, Varna

Türk Sadası (Turski Glas): Günlük Müstakil-ül efkar Türk gazetesi. Eski harfli.

1913-1920

Sofia

Türk Sӧzü (Tursko Slovo): Özünde, sӧzünde doğru, içtimai, siyasi, ilmi ve iktisadi Türk gazetesi. Haftalık.

1920-1922

Plovdiv

Türk Spor Gazetesi (Turski Sporten Vestnik)

1926

Razgrad

Tütüncü Amele Gazetesi (Tyutunorabotnik)

1910-1914, 1919-1920

 

Uhuvvet (Bratstvo): Siyasi, ilmi, içtimai bitaraf gazete. Haftada iki kez yayınlanır.

1904-1908

Ruse

Vakit: Bulgarca-Türkçe gazete. Genç Türkler tarafından çıkarılmıştır.

1883

 

Varna Postası (Varnenski Kurier): Haftalık gazete.

1887-1888

Varna

Yarın (Utre): Siyasi ve ilmi gazete. On günde bir çıkmıştır. Eski harfli.

1934

Šumen

Yeni Başlangıç (Novo Načalo): İçtimai, siyasi gazete. Eski sayɪlarɪ eski harfli, 15. sayɪsɪndan sonra yeni harfli çɪkmɪştɪr.

1928-1929

Kırcali

Yeni Gűn (Nov Den): Haftada iki kez çıkar. Eski ve yeni harflerle çɪktɪ.

1934

Sofia

Yeni Sӧz (Nov Reč): Haftalık kültür ve toplum gazetesi.

1925

Šumen

Yeni Yol (Nov Pŭt): Müstakil gazete. 1929’a kadar “Rodop Sesi” adɪyla çɪkmɪş.

1930-1931

Kırcali

Yenilik (Ovnova): İlmi, içtimai, iktisadi ve kültürel müstakil gazete. Ayda iki kez çıkar.

1928-1929

Yambol

Yıldırım (Svetkavica): Müstakil-ül Efkar Türk gazetesi.

1935-1936

Sofia

Yoldaş (Drugar): Bulgaristan mekteb-i İslamiyesindeki talebeye yarayışlı risale. 15 günde bir çıkar.

1921-1922

Šumen

Ziya (Svetlina): Haftalik gazete.  III. Komunist Enternasyonalın Şubesi olan Bulgaristan Komunist Partisinin Türkçe organı.

1920-1923

Sofia 

 

 

 

                                People's Republic of Bulgaria: 1944-1990

 

 

 

 

 

Ajitatorun Kılavuzu (Nasičnik na Agitatora)

1951-1955

Sofia

Ajitatorun Kılavuzu (Nasičnik na Agitatora): 'Yeni Işık' gazetesinin ilavesi.

1957-1979

Sofia

Ateşler (Ognove): 'Marica Iztok' gazetesinin neşriyatı

1966-1968

Radnevo

Brigadir (Brigadir): İsperih 'Hristo Botev' Halk Gençler Birliği Kuruculuk Brigadası Şubesinin bülteni.

1949

Šumen

 

Çağdaş (Sŭvremennik): 'Yeni Işık' gazetesinin ilavesi.

1965-1969

Sofia

Deliorman Doğruluğu

 

 

Dostluk (Družba): Sovyet orduları grubu siyasi idaresinin Družba gazetesi.

1947

Sofia

Dostluk (Družba): 'Ludogorska Pravda' gazetesinin Türkçe neşriyatı.

1965-1968

Razgrad

Emek Davası (Trudovo Delo): 'Trudovak' gazetesinin ilavesi. Ayda iki kez çıkar.

1965-1969

Sofia

Eylülcü Çocuk (Septemvriyče): Dimitrov organizasyonu gazetesi. Haftalık gazete.

1946-1960

Sofia

Filiz (Izdinka): 'Halk Gençliği' çocuk yayını.

1966-1968

Sofia

Halk Davası (Narodno Delo)

1956-1959

Varna

Halk Gençliği (Narodna Mladež): Bulgaristan Halk Gençliği Birliği Merkez Komitesinin organı. İki haftada bir çıkar.

1948-1969

Sofia

Halk Yükselişi (Naroden Podem)

1948-1950

Sofia

Işık (Svetlina): Vatan Cephesi Türk azınlığı Komisyonu organı.

1947-1964

Sofia

Kolarovgrad Savaşı (Kolarovgradska Borba)

1955-1959

Šumen

Komunizm Bayrağı (Zname na Komunizma): 'Zname na Komunizma' gazetesinin Türkçe neşriyatı.

1964-1969

Turgovište

Muhabir (Dopistnik)

1966-1969

Sofia

Muhabir Yardımcısı (Dopistničeski Pomoštnik)

1953-1955

Šumen

Piyoner (Pioner): Ayda bir kez çıkar.

1959-1960

Sofia

Propagandacının Kılavuzu (Nasičnik na Agitatora)

1948-1950

Sofia

Propagandacının Not Defteri (Beležnik na Agitatora)

1947-1955

Sofia

Rodop Mücadelesi (Rodopska Borba)

1955-1959

Khaskovo

Rodop Mücadelesi

1960-1974

Kırcali

Savaş (Borba)

1956-1959

Šumen

Sosyalizmi Kuruyoruz (Stroim Socializm): 'Trudovo Delo' gazetesinin eki.

1950-1952

Sofia

Stalin Bayrağı (Stalinsko Zname)

1956-1959

Varna

Titocu, Weekly

1951

Sofia

Trudovak Davası (Trudovo Delo)

1953-1969

Sofia

Tuna Gerçeği (Dunavska Pravda): 'Dunavska Pravda' gazetesinin Türkçe yayını.

1955-1959

Ruse

Vatan (Otečestvo): Bulgaristan Türk Vatan Cephesi neşriyatı 'Otečestvo' gazetesinin eki.

1945

Sofia

Yeni Hayat (Nov Život): İçtimai, siyasi ve bedii aylık resimli mecmua.

1954-1985

Sofia

Yeni Işık (Nova Svetlina): Milli Vatan Cephesi Komitesi Türk Azınlığı Komisyonu organı.

1945-1969

Sofia

Ziya (Svetlina): 'Silinstrenska Tribuna' gazetesinin Türkçe neşriyatı.

1965-1969

Silistra

Ziya (Svetlina): 'Šumenska Zarya' gazetesinin Türkçe neşriyatı.

1966-1969

Šumen

 

 

 

                                                         Post-1989

 

 

 

 

 

Işık-Svetlina: Turkish and Bulgarian weekly

1961-1996

 

Güven (Doverie): Culture and information weekly in Turkish and Bulgarian

1992-1996

 

Hak ve Özgürlük: Politics and culture weekly published by the Movement for Rights and Freedoms. Today it appears in Bulgarian only, under the title 'Prava i Svobodi'

1991-1997

Sofia

Müslümanlar (Muslims: Originally a monthly publication of the Chief Mufti's Office; also appeared as a separate publication in Bulgarian under the title, 'Myusulmani'; Last few years it has appeared only occasionally

1990-

Sofia

Zaman Bulgaristan: Published by the Turkish daily 'Zaman' for Turks in Bulgaria, www.zaman.bg

1992-

 

Ümit (Hope): An education and culture monthly published by the Balkan Foundation for Education and Culture, www.umitdergisi.com

1995-

Sofia

Çir-Çir (Grasshopper): Monthly for children/

1992-1996

 

Filiz: Children's weekly

1992-

 Sofia

Balon: Children's monthly

1994-

 

Kaynak: Magazine for culture and literature published by the Turkish Cultural Center in Sofia

2000-

 Sofia

 

Yeni Hayat: Monthly

2003-

Kırcali

Sabah

?

Sofia

Balkan

?

Šumen

Deliorman: Magazine

Alev Kültür Dergisi

?

2008-

Kircali

Ardinski Glas: in Turkish and Bulgarian, published by the municipal administration

?

Ardino

Rodopslo Ravnovesie: Turkish and Bulgarian

?

 

Kırcali Haber gazetesi

Mozaik dergisi

Hoşgӧrü dergisi

Kırcali

Online news: www.kircalihaber.com; kircaalibugun.blogspot.com,

 

Bulgar-Türk Haber Ajansi at www.bg-turk.com and many others

 

 


Copyright 2000-2015, Ali Eminov, Wayne State College, Wayne, Nebraska USA

Created January 13th, 2000; Last updated, July 1, 2015