Select Works by Native Turkish Writers in Bulgaria, 1945-1969/Turkish Newspapers Published in Bulgaria

 

Compiled by Ali Eminov, Wayne State College, Wayne, Nebraska 68787 USA. Send comments, suggestions, additions to: alemino1@wsc.edu

Notes on Transliteration and Pronunciation

Most Bulgarian letters are pronounced as in English except for the following: Ж, ж (Ž, ž) pronounced as s in treasure; Й, й (Y, y) pronounced as y in yes; С, с (S, s) pronounced as s in soon; У, у (U, u) pronounced as oo in broom; X, x (Kh, kh) pronounced as ch in Bach; Ц, ц (C, c) pronounced as tz in quartz; Ч, ч (Č, č) pronounced as ch in church; Ш, ш (Š, š) pronounced as sh in should; Щ, щ (Št, št) pronounced as shed n washed; Ъ, ъ (Ǔ, ǔ) pronounced as u in urgent; Ю, ю (Yu, yu) pronounced as you in youth (but shorter); Я, я (Ya, ya) pronounced as ya in yard (but shorter).

 

Most Turkish letters are pronounced as in English except for the following: C, c pronounced as j in jam; ğ (soft g) is not pronounced; serves to lengthen slightly the preceding vowel; I, ı pronounced as u in urgent; İ, i pronounced as i in bit; J, j pronounced as g in montage; Ş, ş pronounced as sh in ship. Ő, ő pronounced eu as in peu; Ű, ű pronounced ew as in few and Ç, ç pronounced ch as in chat).

 

Turkish Literature in Bulgaria and Balkans: A Select Bibliography

Acaroğlu, Tűrker (1994). Bulgaristan'da Tűrk Yazarları Kaynakcası. Ankara.

Akgűn, Atıf (2011). “Bulgaristan’dan Anadolu’ya gӧçen Tűrkçe ve Tűrk edebiyatı,” Uluslararasi Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 1 (1):75-79. www.nobel.gen.tr/Makaleler/IJSES-issue%201-9-2011.pdf

Artun, Erman (nd). Sizlerden Gelenler: Balkan Tűrk Edebiyatlarına Bir Bakış.  www.balgoc.org.tr/email/balkanedebiyat.html

Bahtiyar, Niyazi Hűseyin (1996). Çağdaş Rodop Tűrk Şairlerinden Esintiler (Antoloji). Ankara: Kűltűr Bakanlığı Yayınları.

Balıkçı, Emel (2014). Edebiyat, Tiyatro ve Folklor/Literatura, Teatǔr i Folklor. Smolyan: PrintaKom.

Balıkçı, Emel, Mehmet Alev ve Fatma Ocak (2012). Bulgaristan Tűrkleri’nin Dili, Inançları ve Folkloru (Makaleler, roportaj ve denemeler)/Ezikŭt, Vyarata i Folklorŭt na Turcite v Bŭlgarya (Izsledvaniya, reportaži i eseta). Smolyan: PrintaKom.

Balıkçı-Ocak, Fatma (2007). Anamın Tűrkűleri. Haskovo.

Baymak, Osman, ed. (2010). Bulgaristan Tűrk Şiiri Antolojisi: Yűz Yılın Yűz Şairi. Prizren, Kosova: Grafix Basımevi.

Bibina, Yordanka (2001). "Glasovete vi Čuvam." In Vera Mutafčieva, ed. Mnogosvetie: Iz Kulturata na Malcinstvata v Bŭlgariya. Sofia: IMIR, pp. 186-218.

 

__________ (1999). "Poeziyata na Bŭlgarskite Turci sled vtorata svetovna voyna." In Literaturata na Malcinstvata v Bŭlgariya sled Osvoboždenieto. Sofia, pp. 94-126.

Bulgaristan Tűrklerinin Şiir Dűnyası. www.havvapehlivan.com/index.php/bulgaristan-edebiyati/40-bulgaristan-turklerinin -siir-dunyasi

Buttanrı, Műzeyyen (2005). ."Bulgaristan Tűrkleri edebiyatı," Eskişehir Osmangazi Űniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2):27-45. sbd.ogu.edu.tr/makaleler/6_2_makale_3.pdf

Canım, Ridvan (2001). "Rumeli şairlerinin dilinden Balkanlar ve Rumeli cografyası," Tűrk Dűnyası Dil ve Edebiyat Dergisi, 11.

Çavuş, İsmail, ed. (2001). Altın Petek: Bulgaristan Tűrklerinin Çocuk Şiiri: Antoloji. Sofia: IMIR.

Çavuşev, Mehmet (1988). 20. Yűzyıl Bulgaristan Tűrkleri Şiiri: Antoloji. İstanbul: Yaylacık Matbaası.

Çeltik, Halil (2000). "Rumeli şairlerinde yőresel kűltűr," Bilig, 14:99-109.

Davudoğlu, Ahmet (1970). Őlűm Daha Gűzeldi. İstanbul: Mihrab Yayınları.

Hafız, Nimetullah (1992). Bulgaristan'da Yayınlanan Tűrkçe Kitapların Bibliyografyası (1858-1984). Sesler (Űskűp), 23 (217), pp. 115-171; Also in Tűrk Dili Araştırmaları Yıllığı (Belleten), pp. 311-365.

__________ (1990). Bulgaristan'da Tűrk Halk Edebiyatı Metinleri, I and II. Ankara: Kűltűr Bakanlığı Yayınları.

__________ (1989). Bulgaristan'da Çağdaş Tűrk Edebiyatı, Vol. 3. Ankara: Kűltűr Bakanlığı Yayınları.

__________ (1987). Bulgaristan'da Çağdaş Tűrk Edebiyatı, Vols.1 & 2. Ankara: Kűltűr ve Turizm Bakanlığı Yayınları.

Hayber, Abdulkadir (1998). "Bulgaristan Tűrklerinin şiiri," Tűrk Dűnyası: Dil ve Edebiyat Dergisi, 5.

Hayber, Abdulkadir, ed. (2001). Makedonya ve Kosova Tűrklerinin Edebiyatı. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Hazerfen, Ahmet (1994). “Bulgaristan’da yayınlanan Tűrkçe kitapların bibliografyası, ekler,” Műteferrika, 4: 165-169.

Horata, Osman, et al. (2001). Tűrkiye Dışındaki Tűrk Edebiyatları Antolojisi, 12. Romanya ve Gagavuz Tűrkleri Edebiyatı. Ankara.

İsen, Mustafa, Reyhan İsen and Ayşe Esra Kireçci, eds. (2001). Balkanlarda Tűrk Çocuk Şiiri Antolojisi. Ankara.

İsen, Mustafa (2003). "Balkanlar'da Tűrk edebiyatı." In Erhan Tűrbedar, ed. Balkan Tűrkleri.

__________ (2002). "Makedonya ve Kosovo Tűrkleri edebiyatı." In Gűzel, Çiçek, and Koca, eds. Tȕrkler, Vol. 20: Tűrkler Dűnyası, pp. 464-469. Ankara: Yeni Tűrkiye.

__________ (2001). Balkanlar'da Tűrk çocuk şiiri," Bilig: Tűrk Dűnyası Sosyal Bilimler Dergisi, 18.

__________ (2001). "Balkanlar'da Tűrk şiiri," Bilig, 19.

İsen, Mustafa, Reyhan İsen, Ayşe Esra Kireçci, eds. (2001). Balkanlar'da Tűrk Çocuk Şiiri Antolojisi. Ankara: Grafiker Yayınları.

İsen, Mustafa, Murat Adalı, Tuba İsen, eds. (2002). Balkanlar'da Tűrk Çocuk Hikayeleri Antolojisi. Ankara: Grafiker Yayınları.

İsen, Mustafa, Suat Engűllű, eds. (1997). Tűrkiye Dışndaki Tűrk Edebiyatları Antolojisi, 7. Makedonya, Yugoslavya (Kosova) Tűrk Edebiyatı. Ankara: Kűltűr Bakanlığı Yayınları.

Kalkan, Şaban Mahmudoğlu (2007). "Bulgaristan Tűrkleri edebiyatına Azerbaycan aydınlarının etkisi," Balkanlar'da Tűrk Kűltűrű, 18, (65):18-21.

Karagöz, Adem Ruhi (1945). Bulgaristan’da Tűrk Basını. ĺstanbul: ĺstanbul Űniversitesi Matbaası.

Kaya, Fahri, ed. (1992). Eski Yugoslavya'da Çağdaş Tűrk Şiiri Antolojisi. İstanbul: Cem Yayınevi.

Kaya, İ. Gȕven, ed. (1993). Yugoslavya'da Tűrk Halk Edebiyatı. İstanbul: Boğaziçi Űniversitesi Fen-edebiyat Fakűltesi Tűrk Dili ve Edebiyatı Bӧlȕmȕ Yayınları.

Mahmut, Enver ve Nedred Mahmut (1997). Dobruca Tűrk Halk Edebiyatı Metinleri. Ankara: T. C. Kűltűr Bakanlığı.

Mercan, H. (2000). Balkanlarda Çağdaş Tűrk Şiiri Antolojisi. Ankara: Başbakanlık Basımevi.

Mert, Meral (2007). Çağdaş Bulgaristan Tűrkleri Edebiyatının Analitik Bibliografyası. Yűksek Lisans Tezi. Izmir: Ege Űniversitesi Sosyal Bilimler Enstitűsű. www.belgeler.clm/blg/1cuh/cagdas-bulgaristan -turkleri-edebiyatinin-analitik-bibliografyasi.

Memoğlu-Sűleymanoğlu, Hayriye (2004). "Edebiyatımızda Balkan Tűrklerinin Tűrkiye'ye gőçleri," EJOS, 7 (4):1-53.

Mollov, Riza (1958). Bulgaristan Tűrklerinin Halk Şiiri. Sofia: Narodna Prosveta.

Mutafčieva, Vera, ed. (2001). Mnogosvetie: Is Kulturata na Malcinstvata v Bŭlgariya. Sofia: IMIR.

Mutafčieva, Vera, Magda Karabelova and Georgi Cankov, eds. (1999) Literaturata na Malcinstvata v Bŭlgariya sled Osvoboždenieto. Sofia: Karina M.

Oktay, ĺsmail Hakkı Tevfik (1980). Bulgaristan’da Tűrk Basını. ĺstanbul: Basın, Yayın ve Enformasyon Műdűrlűğű.

Őz, Sabahattin Bayram (2002). Tűrkçenin Sarmaşıkları: Bulgaristan Tűrklerinin Şiirlerinden Seçmeler. Ankara.

Parlatır, İsmail (1996). "Makedonya ve Yugoslavya'da Çağdaş Tűrk Şiiri," Tűrk Dili, 531:579-658.

Sağlam, Feyyaz (1995). Yunanistan'da (Batı Trakya'da) Çagdaş Tűrk Şiiri Antolojisi. Izmir: Anadolu Matbaacılık.

Sakallı, Erol (2012). "Rodoplardan Bir Ses: Niyazi Hűseyin Bahtiyar," Uşak Űniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (2):34-45. sosyalergi.usak.edu.tr/2012_2/201202/makale3.pdf

Tatarliev, Ibrahim (1964). Bulgaristan Tűrklerinin Edebiyati - Antoloji. Sofia: Narodna Prosveta.

__________ (1960). 9 Eylűl 1944'ten Sonra Bulgaristan Tűrklerinin Edebiyati - Antologiya. Sofia: Narodna Prosveta.

Tűrk Dili, Tűrk Şiiri Őzel Sayısı 5 (Tűrkiye Dışındaki Çağdaş Tűrk Şiiri), Sayı 531, 1996.

Tűrker, Mehmet (2004). Kalem Kılıçlaşınca (Bulgaristan Tűrk Edebiyatcısı Őmer Osman Erendoruk'un Hayatı ve Eserleri). Istanbul.

Yenisoy-Sűleymanoğlu, Hayriye (2005). Edebiyatimizda Balkan Tűrklerinin Gőç Kaderi. Ankara: Toplumsal Gelişim Derneǧi Yayını.

__________ (2002). "Bulgaristan Tűrk edebiyatına bir bakış." In Gűzel, Çiçek, Koca, eds. Tűrkler, Vol. 20: Tűrkler Dűnyası, pp. 417-423. Ankara: Yeni Tűrkiye. 

__________ (2002). Bulgaristan Tűrk Çocukları Edebiyatından Őrnekler (Folklor Tűrleri, Şiirler ve Dűz Yazılar). Ankara: Tűrk Kűltűr Bakanlığı Yayınları

__________ (1997). Bulgaristan Tűrk Edebiyati. Tűrkiye Dışındaki Tűrk Edebiyatları Antolojisi, Vol. 8. Ankara: Kűltűr Bakanlığı.

__________ (1996). "Bulgaristan Tűrkleri şiiri," Tűrk Dili, 531.

Şaban Mahmutoğlu Kalkan provides brief profiles of some of the following writers and examples from their work in Kardeş Edebiyatlar (Űç Aylık Edebi Dergi) under the title, Bulgaristan'da Tűrk Edebiyatı (on Mehmet Műzekka Con, No. 22:10-17; Riza Mollaoğlu [Riza Mollov], No. 23:12-16; Muharrem Tahsin [Muharrem Tahsinov], No. 24:20-23; İbrahim Tatarlı [İbrahim Tatarliev], No. 26:15-21; Mefkűre Molla [Mefkűre Mollova], No. 27:5-8; Ali Kadir [Ali Kadirov], No. 29:39-44; Recep Kűpçű [Recep Kűpcűef], No. 31:34-41; Kemal Pınarcı [Kemal Bunarciev], Nos. 32:44-49, 33:46-47; Selim Bilal Sertel [Selim Bilalov], Nos. 34:41-44, 35:34-38; Lűtfi Ahmet Demir [Lűtfi Ahmedov], Nos. 36:36-38, 38:36-39; İsmail İbişoğlu Tunalı [İsmail İbişev], No. 41:33-37; Yusuf İsmail Kerim [Yusuf Kerimov], No. 42:35-40; Niyazi Hűseyin Bahtiyar [Niyazi Hűseyinov], No. 45:32-37); and Űnal Şenel on Şaban Mahmudoğlu Kalkan [Şaban Mahmudov], Nos. 21:34-38, 22:34-39.

             Major Works of Native Turkish Writers in Bulgaria: 1945-1969

Ahmedova, Nadiye (Nadiye Ahmet) 1931-
1964.  Mavi Kordeleli Gűvercin, Çocuk Hikayeleri. Sofia: Narodna Prosveta.
1965.  Gűldalı, Bűyűk Őykű. Sofia.
1966.  Solmıyan Karanfil, Çocuk Hikayeleri. Sofia.

Ahmedova, Leyla

1967. Misir ve Tűtűn Ustaları. Sofia: Narodna Prosveta.

Aliev, Latif (Latif Ali Yıldırım) 1935-1999
1961.  Bir Bahçeden Bir Bahçeye, Şiirler. Sofia: Narodna Prosveta.
1968.  Bir Yeşil Seviyorum. Şiirler. Sofia.
1968.  Sonbahar Çağrışımları.

Aliosmanov, Halit (Halit Aliosman Dağlı) 1932-

1956. Aşık Garip. Sofia: Narodna Prosveta.
1963. Dağlının Oğlu, Őykűler. Sofia: Narodna Prosveta.
1965. Saçılan Kıvılcımlar, Roman. Sofia.
1966. Yediveren Gűlű, Őykűler. Sofia.

Azizov, Osman (Osman Aziz) 1937-
1965. Bűyűk Ateş, Şiirler. Sofia: Narodna Prosveta.

Baklaciev, Salih
1960. Affet Beni, Őykűler. Sofia: Narodna Prosveta.
1961. Çay Boyunda, Őykűler. Sofia.
1961. Dűnyayı Taşıyan Adam, Şiirler. Sofia.
1964. Arda Dile Gelse, Uzun Őykű. Sofia.
1966. Yanılmayan Var mı (Fıkra ve Anekdotlar). Sofia.

Baklaciev, Salih, ed.

1953. Barış (Şiirler ve Hikayeler). Sofia: Narodna Prosveta.
1962. Nasrettin Hoca. Sofia.

 

Bayramov, Sabahattin (Sabahattin Bayram Őz) 1931-
1962. Adresim Şudur, Şiirler. Sofia: Narodna Prosveta.
1964. Ahmet, Manzum Lirik Destan. Sofia.
1965. Tűrk Atasőzleri (Derleme). Sofia.
1966. Sokaklarım Çağrışımlar İçinde, Şiirler. Sofia.

1966. Sahnede Işık, Derleme. Sofia: Narodna Prosveta.

 

Bayramov, Sabahettin, ed. (Sabahattin Bayram Őz)
1961. Şiirler- 1959-1960. Sofia: Narodna Prosveta.
1962. Şiirler- 1961. Sofia.
1962. Hikayeler 1961-1962. Sofia..
1962. Mizahi Şiirler, Feyletonlar, Fıkralar.
1962. Piyesler, Komediler. Sofia.
1964. Piyesler. Sofia.

1964. Ali Kadirov, Eserleri. Sofia: Narodna Prosveta.
1965. 1964'un Bıraktığı Hikayeler. Sofia.
1965. Piyesler. Sofia.
1966. 1965-in Bıraktığı Hikayeler. Sofia.
1966. 1965-in Bıraktığı Şiirler. Sofia.

 

Bekirov, İsmail, ed.
1966. Piyesler, Komediler. Sofia: Narodna Prosveta.
1966\7. Piyesler 1967. Sofia.

1968. Dramlar 1968. Sofia: Narodna Prosveta.

Bekirof, Mehmet
1962. Ay'a Namzet, Mizahi Őykűler. Sofia: Narodna Prosveta..
1968. Yel Değirmeni, Mizahi Őykűler. Sofia.

Beytullov, M.

1966. Aramızdakiler. Sofia: Narodna Prosveta.

1967. Gōrenler Anlatıyor. Sofia: Narodna Prosveta.

Beytullov, İbrahim, et al., eds.
1967. 1966-nın Bıraktığı Hikayeler. Sofia: Narodna Prosveta.

Bilalov, Selim (Selim Sertel, Selim Bilal) 1915-1987
1956. Dirilen Saadet, Őykűler. Sofia: Narodna Prosveta.
1962. Din ve Kadın. Sofia.
1965. Gerçekleşen Emel, Őykűler. Sofia.

1967. Ağlar Mısın Gűler Misin. Sofia: Narodna Prosveta.
  ?     Zilli Sofu, Tiyatro eseri

Boev, Emil ve Hayriye Memova, eds.
1963. Rodop Tűrk Halk Masalları. Sofia: Narodna Prosveta.
1964. Rodop Tűrkűleri. Sofia.
1965. Rodop Manileri. Sofia.

Bunarciev, Kemal (Kemal Pınarcı) 1923-2000
1968. Yıllardan Sonra, Őykűler. Sofia: Narodna Prosveta.

Con, Mehmet Műzekka
1961. Yeni Gűnűn Şarkıları, Şiirler. Sofia: Narodna Prosveta.
1964. Alın Terim, Şiirler. Sofia.

Çakırov, B. ve H. Karahűseyinov, eds.
1967. Kaynak, Edebi Derleme. Sofia: Narodna Prosveta.

1955. Demet. Sofia: Narodna Prosveta.

Çavuşev, İsmail A. (İsmail Çavuş) 1940-
1967. Dilek, Şiirler. Sofia: Narodna Prosveta.

Çavuşev, Mehmet A. (Mehmet Çavuş) 1933-
1964. Yılların Serenadı, Şiirler. Sofia: Narodna Prosveta.
1969. Yol Verin, Şiirler. Sofia  

Davudov, Mehmet (Mehmet Şençağlar) 1932-1986
1966. Demette Bir Çiçek, Şiirler. Sofia: Narodna Prosveta.

Deliorman, Turul, ed.
1963. Hikayeler 1962-1963. Sofia: Narodna Prosveta.

Demirov, Lűtfi (1929-1990)
1963. Şafak, Şiirler. Sofia: Narodna Prosveta.

Demirov, M. et al.

1958. Sahneden Sesler (Derleme). Sofia: Narodna Prosveta.

Demirov, Sabri (Sabri Demir) 1915-1988
1963. Bildiklerimden Birkaçı, Manzum Mizah Őykűleri. Sofia: Narodna Prosveta.
1963. Namaz. Sofia.

Eminov, Ahmet
1968. Sensizliğinle Beraber, Şiirler. Sofia: Narodna Prosveta.

Ertem, Sadri

1962. Çıkrıklar Durunca. Sofia: Narodna Prosveta.

Faik, Sait (Abasıyanık)
1963. Zemberek, Őykűler. Sofia: Narodna Prosveta.

Ferhadov, Naci 1940
1966. Dağlı ve Deniz, Şiirler. Sofia: Narodna Prosveta.

Ferhadov, Naci and Ahmet Eminov, eds.
1969. 1967-nin Bıraktığı Şiirler. Sofia: Narodna Prosveta.

Fikri, Mehmed 1908-1941
1947. Tűrk Gençlerine Şiirler. Şumnu.

Gavazov, Sűleyman
1961. Tanıdığım İnsanlar, Őykűler. Sofia: Narodna Prosveta.
1968. Yol, Őykűler. Sofia. .

Hasanov, Durhan (Durhan Hasan Hatiboğlu) 1937-
1965. İnsan Kardeşlerim, Şiirler. Sofia: Narodna Prosveta.
 ?      Yalancının Mumu, tiyatro eseri.
 ?      Kanlı Hora, tiyatro eseri.

Hűseyinov, Mehmet
1954. Şahin ile Dostu, Halk hikayesi. Sofia: B K P Yayınevi.

Hűseyinov, Niyazi (Niyazi Huseyin Bahtiyar)  1927-
1964. Kőy Yankıları, Şiirler. Sofia: Narodna Prosveta.  

Hűseyinov, Niyazi and Mehmet Çavuşev
1955.  Çocuklara Şiirler. Sofia: Narodna Prosveta.

ĺbrahim, Enver.

1955. Adil Derviş. Sofia: Narodna Prosveta.

İsmailov, Faik (Faik Arda) 1936-1995
1966. Ağarınca Tan, Şiirler. Sofia: Narodna Prosveta.

İsmailov, Hűsmen
1965. Bekleyiş, Őykűler. Sofia: Narodna Prosveta.

İvanova, Milka, ed.
1960. Hikayeler 1959-1960. Sofia: Narodna Prosveta.
1961. Tűrk Halk Masalları, Çocuk ve Delikanlılara Mahsus. Sofia: Narodna Prosveta.

Kadirov, Ali
1965. Eserleri. Sofia: Narodna Prosveta.

Kahveciev, Mustafa (Mustafa Kahveci) 1922-1998
1968. Hayat Yolcusu, Őykűler. Sofia: Narodna Prosveta.

Karacaoğlan (Karahűseyinov)
1968. Yiğitlik Őzűdűr Yiğidin, Efsaneler. Sofia: Narodna Prosveta.

Karahűseyinov, Hasan 1925-1990
1955. Sınır Taşı, Uzun Őykű. Sofia: Narodna Prosveta.
1961. Sarhoş Gőnűl, Şiirler. Sofia.
1966. Bir Gűnűn Romanı, Destan. Sofia.

1966. Ana Baba Ocağı. Sofia: Narodna Prosveta.
1967. İç İçe, Şiirler. Sofia.
1968. Hayat Yolcusu. Sofia.

Kerimov, Yusuf ve Beytullah Şişmanoğlu, eds.
1960. Atasőzleri ve Őzlű Sőzler (Genişletilmiş 2-inci baskı). Sofia: Narodna Prosveta.

Kocagōz, Samim

1965. Onbinlerin Dōnűşű. Sofia: Narodna Prosveta.

Kűpçűev, Recep (Recep Kűpçű) 1934-1976
1962. Őtesi Var, Şiirler. Sofia: Narodna Prosveta.
1967. Őtesi Dűş Değil, Şiirler. Sofia.

Mahmudov, Şaban (Şaban Mahmut Kalkan) 1938-
1966. Gerginlik, Şiirler. Sofia: Narodna Prosveta.
1966. Sevda Rűzgarı.   

Mehmedeminov, Műhittin
1965. Zaman Zaman İçinde (Masallar). Sofia: Narodna Prosveta.

Mehmedov, Nevzat (Nevzat Mehmet) 1934-
1959. Ayı Dayı, Çocuk şiirleri. Sofia: Narodna Prosveta.
1966. Deniz, Çocuk şiirleri. Sofia.
1967. Űç Beygir, Çocuk şiirleri. Sofia.

Memişev, Kazim (Kazim Memiş) 1933-
1961. Kalbimin Sesi, Őykűler. Sofia: narodna Prosveta.
1965. Pűskűllű Bela, Őykűler. Sofia.

1967. Dōn Gűl Dōn Ağla (Hikayeler). Sofia: Narodna Prosveta.

Mollov, Riza 1920-1986
1958. Bulgaristan Tűrklerinin Halk Şiiri, Maniler ve Tűrkűler. Sofia: Narodna Prosveta.
1958. Edebiyat Makaleleri. Sofia.
1965. Olan Şeyler, Őykűler. Sofia.

 Mollova, Mefkűre
1959. Bilmeceler. Sofia: Narodna Prosveta.
1964. Şiirler. Sofia.

Murtazov, Ali
1959. Dostluk, Uzun Őykű. Sofia: Narodna Prosveta.

Mutkov, Mustafa (Mustafa Mutlu) 1935-1997
1965. Sabah Yolcusu, Şiirler. Sofia: Narodna Prosveta.

Mustafov, Şahin (Şahin Mustafa) 1938-
1965. Vatan Toprağı, Şiirler. Sofia: Narodna Prosveta.

Osmanov, Őmer (Őmer Osman Erendoruk) 1934-
1965. Yaralı Gűvercin, Őykűler. Sofia: Narodna Prosveta.
1967. Bırak Kocamı, Roman. Sofia.    

Raşidov, İshak (İshak Raşit Atasever) 1931-1982
1966. Yankı. Sofia: Narodna Prosveta.
1966. Yeşil Kuşak, Uzun Őykű. Sofia.
1967. Dostlar ve Dűşmanlar, Çocuk şiirleri. Sofia.
1968. Ayrılırken, Roman. Sofia.

Raşidov, İshak, ed.
1959. Hikayeler, 1958.  Sofia: Narodna Prosveta.

Saidov, Aliş (Aliş Sait) 1938-
1966. Bulutsuz Gűnler, Şiirler. Sofia: Narodna Prosveta.    

Saliev, Osman
1966. Hayat Yollarında, Őykűler. Sofia: Narodna Prosveta.

1967. Erlerin Hikayesi. Sofia: Narodna Prosveta.

Solakov, Akif, ed.
1958. Çağlıyan, Edebi Derleme. Sofia: Narodna Prosveta.

Sűleymanova, Hayriye and Emil Boev, eds.

1964. Rodop Tűrkűleri. Sofia: Narodna Prosveta.

1965. Rodop Manileri, II. Baskı. Sofia. 

 

Şerifov, Ahmet (Ahmet Şeref Şerefli) 1926-2000
1960. Műjde, Şiirler. Sofia: Narodna Prosveta.
1963. Azın Çoğu, Şiirler. Sofia.
1966. Şirin, Uzun Őykű. Sofia.

1966. Çocuk Şiirleri. Sofia: Narodna Prosveta.
1967. Adım Adım Memleket, Gezi Notları. Sofia.
1969. Űçűncű Adım, Şiirler. Sofia.    

 

Şerifov, Ahmed, ed.
1959. Şiirler-1958. Sofia: Narodna Prosveta.

1960. Şiirler 1959. Sofia: Narodna Prosveta.

Tahirov, Şűkrű, İsmail Çavuşev ve İ. Beytullov, eds.
1967. 1966'nın Bıraktığı Şiirler. Sofia: Narodna Prosveta.

Tahsinov, Muharrem (Muharrem Tahsin) 1929-
 1966. Ayak Sesleri, Őykűler. Sofia: Narodna Prosveta.
 1969. Çarıklı Filozof, Fikralar. Sofia.
 1969. Biz Bize, Anekdotlar.
   ?      Enser, Őykűler.

Tahsinov, Muharrem, et al. eds.
1968. 1967'nin Bıraktığı Hikayeler. Sofia: Narodna Prosveta.

Tatarliev, İbrahim, ed.  (İbrahim Tatarlı)
1960. Antologiya (9.9.1944'ten Sonra Bulgaristan Tűrklerinin Edebiyatı- 28 Şair ve
          Yazarı İçine Alır). Sofia:  Narodna Prosveta.
1964. Antoloji (Bulgaristan Tűrklerinin 1944-1964 Arası Edebiyatı- 38 Şair ve Yazarı
          İçine Alır). Sofia.
1973. Eski Tűrk Edebiyatı, Metinler. Sofia: Nauka i Izkustvo.

Tatarliev, İbrahim and Riza Mollov, eds.
nd.  Hűseyin Rahmi'den Fakir Baykurt'a Kadar Tűrk Romanı. Sofia: Vatan Cephesi
        Milli Saveti Yayınları.

Tatov, Sabri (Sabri Tata) 1925-
1963. Gűn Doğarken, Roman. Sofia: Narodna Prosveta.
1964. Kőyűn Haymanası, Roman. Sofia.
1967. İki Arada, Bűyűk Őyku. Sofia.
   ?     Sureyya, tiyatro eseri.

Tatov, Sabri, ed.
1961. Hikayeler: 1960-1961. Sofia: Narodna Prosveta.

Tımışev, Ahmet (Ahmet Tımış) 1926-
1965. Aydınlık, Őykűler. Sofia: Narodna Prosveta.

Tımışev, Ahmet, Mehmet Bekirov ve İsmail İbişev
1965. İğneli Şakalar (Fıkralar ve Epigraflar). Sofia: Narodna Prosveta.

Yamaç, Ziya.

1956. Mehmet (Roman). Sofia: Narodna Prosveta.

Yamaç, Şekibe ve Slaveyko Martinev
1957. Tűrk Masalları (Masal ve Efsaneler). Sofia: Narodna Prosveta.

Yusufov, Sűleyman (Sűleyman Yusuf Adalı) 1936-
1966. Bir Uçtan Bir Uca Memleket, Şiirler. Sofia: Narodna Prosveta.

________________________________________________________________________

Turkish Newspapers Published in Bulgaria from 1900 to the Present

Most of the following is from:  Acaroğlu, Tűrker (1990) Bulgaristan'da 120 Yıllık Tűrk Gazeteciliği (1865-1985). İstanbul: Gazeteciler Cemiyeti Yayınları.

For additional information aboutTurkish press in Bulgaria see:

Akgűn, Atıf.  Date?  Bulgaristan’da Tűrk Çocuk Dergileri ve Tűrkçe.

Bulgaristan'da Tűrk Basını. Ankara: Hűriyyet Ofset Matbaacılık ve Gazeticilik, 1980.

Çavuş, İsmail (2001). "Totaliter ve posttotaliter devirde Bulgaristan'da Tűrkçe sureli basın." In Balkan Űlkelerinde Tűrkçe Eğitim ve Yayın Hayatı Bilgi Şoleni.

İslam, Ayşenur (2001). "Balkanlarda Tűrkçe basın hakkında bir değerlendirme," Bilig, 19.

 Ivanov, Mikhail , ed. (1998). Periodičen Pečat na Malcinstvata v Bulgariya (1878-1997). Sofia: Mežduetničeska Iniciativa za Čoveški Prava.

Ivanov, Mikhail and Ibrahim Yalamov (1998). "Turskoto obštnost v Bŭlgariya i neyniyat periodičen pečat (1878-1997)."  In Rosen Milev, ed. Bŭlgarsko Mediya Znanie. Enciklopedično Izdanie za Mediyanauka i Mediya Publisistika, Tom II, pp. 556-600.

Karagőz, Adem Ruhi (1945). Bulgaristan'da Tűrk Basını, 1879-1945. İstanbul: Űniversite Matbaası.

Kerim, Yusuf (1999). "Bulgaristan'da Tűrkçe sureli basın (1865-1944)." In Balkan Űlkelerinde Tűrkçe Eğitim ve Yayın Hayatı Bilgi Şoleni.

Okday, İ. H. (1986). "Bulgaristan'da çıkmış olan Tűrk gazeteleri ve dergileri," Tűrk Kűltűrű, 274:1-5.

Salgır, Abdulkadir (1989). "Bulgaristan'daki Tűrkler ve Bulgaristan Tűrk basını," Tűrk Kűltűrű, 27:23-28.

Stoykova, Rosica, ed. (2002). Etničeska Presa v Bŭlgariya. Sofia: Bulgarian Helsinki Committee.

Şimşir, Bilal (1986). The Turkish Minority Press in Bulgaria: Its History and Tragedy, 1865-1985. Ankara: Ministry of Foreign Affairs Press.

 

Turan, Őmer (1995). “Bulgaristan’da totaliter komunist rejimin yıkılmasindan sonra çıkan Tűrkçe gazeteler,” Tűrkiye Gűnlűgű, 36: 95-98.

Yalamov, Ibrakhim (1998). "Turskiyat periodičen pečat v Bŭlgariya (1878-1996)." In Mikhail Ivanov, ed. Periodičen Pečat na Malcinstvata v Bŭlgariya (1878-1997). Sofia: Mežduetničeska Iniciativa za Ĉoveški Prava.

Yenisoy-Sűleymanoğlu, Hayriye (2012). “Bulgaristan’da Tűrkçe basın (1865-2010),” Bal-Tam Tűrklűk Bilgisi, 16: 127-172.
 

                                                        1880-1944 

 

 

Name

Year(s)

Place

 

 

 

Açık Sőz

1931

Plovdiv

Açık Sőz, İslam haber gazetesi, Weekly

1936-1937

Plovdiv

Ahali, Initially weekly, then daily

1905-1908

Plovdiv

Ahali, Bağımsız Tűrk gazetesi

1919

Sofia-Oryahovo

Akşam Haberleri

1913

Plovdiv

Altın Kalem

1924

Oryahovo

Arda

1922

Kırcali

Balkan, Weekly

1898

Ruse

Balkan, Weekly

1885-1886

Ruse

Balkan, Daily, except Monday and Friday

1906-1912

Plovdiv-Sofia

Balkan Postası, Bağımsız Tűrk haber gazetesi

1935

Plovdiv

Başlangıç (Načalo), Siyasi, içtimai gazete, Weekly

1924-1925

Kırcali

Başlangıç, Weekly

1888-1889

Sofia

Başlangıç (Načalo)

1929

Kazanlŭk

Bedreka-i Selament, Weekly

1897- ?

Plovdiv

Birlik, Ilmi, içtimai, başına buyruk gazete, Biweekly

1930-1931, 1933

Ardino

Bulgaristan Resmi Gazetesi Tercűmesi, Weekly

1880-1882

Ruse

Bulgaristan, Weekly

1888

Varna

Bulgaristan, Efkar ve içtihanda műstakil Tűrk gazetesi, Biweekly

1926

Sofia

Bulgaristan Tűrk Muallimleri Mecmuası

1923-1926

Oryahovo

Caylak (Yastreb), Weekly

1884-1885

Plovdiv

Çicek

1929

Sofia

Çiftçi Bilgisi (Zemedelsko Sŭznanie), Bulgar Çiftçi Halk Birliği partisi organı

1921-1923

Sofia

Çiftçi Kurtuluşu, Mutehit Milli Çiftçiler Birliği'nin Tűrkçe gazetesi, Bimonthly

1934

Plovdiv

Çocuk Sevinci, Çocuk dergisi

1932

Sofia

Deliorman, Siyasi, içtimai, serbest fikirli bitaraf Tűrk gazetesi

1923-1924

Razgrad

Dikkat (Vnimanie), Weekly

1883-1886

Sofia

Dobruca Postası (Dobrudžanski kurier)

1917

Konstanca

Doğru Sada, Tarafsız gazete

1927

Razgrad

Doğru Yol, Weekly

1898

Plovdiv

Doğru Yol, Dinsel-toplumsal dergi

1925

Šumen

Doğru Yol, Bulgaristan Tűrklerinin ilerlemesi ve kalkınması için çıkan gazete

1936-1939

Sofia

Dostluk, Bağımsız siyasal, sosyal, ekonomik gazete, Weekly

1926-1935

Sofia

Duvar Gazetesi, Tűrkçe komunist gazetesi

1953

Momčilgrad

Edirne Sadası

1908

Sofia

Efkar-i Umumiyye (Obštestveno Mnenie), Tűrkçe-Bulgarca gazete, Weekly

1904-1905

Ruse

Emniyet, Initially every five days, then twice weekly

1896-1908

Plovdiv

Eyyam, Daily, except Tuesday

1914

Plovdiv

Feryad, Weekly

1905-1907

Sofia

Gayret (Usŭrdie), Politika gazetesi, Weekly

1895-1903

Plovdiv

Genc Mektepli, Őğrenci gazetesi

1924

Šumen

Hakikat Şahidi (Svidetel na Istinata), Dinsel dergi, Monthly, except July and Augus

1933-1943

Razgrad

Hakkaniyet, Justice

1897

Svištov

Halk Sesi (Naroden Glas),

1930-1935

 

Hammiyet, Twice weekly

1896-1898

Plovdiv

Havadis (Novini), Bilimsel haber gazetesi, Weekly

1937-1940

Šumen

Hilal (Polumesec), Weekly

1883-1889

Plovdiv

Hurşit, gazete

1912

Plovdiv

İbret (Obrazec)

1895

Ruse

İkbal, gazete

1929

Lom

İleri (Napred)

1932

Plovdiv

İnsan (Čovek)

1925

Šumen

İntibah (Probuždenie), İçtimai gazete

1928-1931

Omurtag, 

Šumen

İrfan, Dergi

1932

Plovdiv

İslah, Weekly

1899-1902

Sofia

İstikbal (Budešte), Haftalık bağımsız Tűrk gazetesi

1931-1932

Vidin

İtişam (Irfan), Dergi

1932-1933

Plovdiv

İttifak, Weekly

1894-1908

Sofia

İttihad-i İslam, Weekly

1908-1909

Plovdiv

Kamer, Siyasi gazete, Weekly

1899-1908

Plovdiv

Karadeniz (Černo More), Halkçı, inkilapçı ve milliyetci mustakil gazete, Weekly

1933-1934

Razgrad

Kızıl Bayrak (Červeno zname)

1921

Provadiya

Kocabalkan, Mustakil fikirli siyasi gazete, Weekly

1921

Plovdiv

Kocabalkan (Stara Planina), Bağımsız gazete, Twice weekly

1925

Plovdiv

Kosmopolit 

1883

Plovdiv

Malumat, Twice weekly

1896-1908

Plovdiv

Mecmua-i İrsat, Ilmi musavver ve mustakil mecmua, Every ten days

1921

 

Mecra-i Efkar, Weekly

1898-1907

Plovdiv

Medeniyet (Sivilizaciya), İslam haber gazetesi, Biweekly

1934-1944

Plovdiv

Muallim Fikri (Učitelski Misŭl), Tűrk őğretmenler dergisi

1924

 

Muhabiri Şark

1985

Plovdiv

Muvazene (Ravnovesie), Medeni haklar, muhakeme ve savunma gazetesi, Weekly


1897-1905


Plovdiv-Varna

Műcadele (Borba), Siyasi, içtimai mustakil gazete

1926-1927

Pleven

Műdafa-i Hukuk (Zaštita na Istinata), Biweekly

1901-1905

Ruse

Műsademe-i Efkar, Weekly

1899-1901

Plovdiv

Nadas, Weekly

1898

Plovdiv

Orfan (Traditsii), Dinsel, toplumsal, bilimsel dergi

1931

Plovdiv

Őzdilek (Čisto Želanie), Milliyetçi gençlik gazetesi, Twice weekly

1933-1934

Kırcali-Plovdiv

Rağbet (Uspekh), Siyasi Osmanlı gazetesi, Weekly

1895?-1904

Plovdiv

Rehber (Vodač), Bulgaristan Műslűmanlarının faydalarını gőzetir bitaraf Tűrk gazetesi, Weekly

1929-1933

Sofia

Resimli Balkan (Balkan Ilustrovan), Tarihi, içtimai ve iktisadi dergi, Weekly

1916-1918

Sofia

Resimli Emniyet (Sigurnost-ilustrovan), Three times a week

1896 - 1898

Plovdiv

Resimsiz Emniyet, Weekly

1898

Plovdiv

Resimli Tűrk Sadası Siyasi mecmua, Weekly

1915

Sofia

Rodop, Siyasi içtimai Tűrk gazetesi, Weekly 

1929-1934

Plovdiv

Rodop Sesi (Rodopski Glas), Mustakil içtimai Tűrk gazetesi

1929

Kırcali

Rumeli (Rumeliya), İslam ve Osmanlıların hakları, bilim, eğitim için haftalık gazete

1905-1907

Plovdiv

Rumeli, Weekly

1905-1907

 

Rumeli (Rumeliya)

1924-1925

Turgovište

Rumeli Telgrafları, Cumadan başka her gűn çıkan ajans bűlteni, Daily

1906

Plovdiv

Sada-i İslam (Islamski Glas)

193

Šumen

Sada-i Millet, Weekly

1897

Sofia

Sada, Irregularly

1897

Plovdiv

Savaş (Borba), Bulgaristan'daki Tűrk halkının siyasi kuruluşu için çalışır mustakil halk gazetesi, Monthly

1928-1929

Šumen

Serbest Bulgaristan (Svobodna Bŭlgariya), Twice weekly

1888 ?

Sofia

Ses-Işık, Siyasi gazete, Daily

1948

Sofia

Sebat (Postoyanstvo), Weekly

1894-1895

Ruse

Sofya Muhabiri (Sofiyski Korespondent), Hukuk-i medeniyeyi muhakeme ve mudafa esasına műstenit siyasi gazete, Thrice weekly

1910-1911

Sofia

Spor Gazetesi

1926

Pleven

Şahid ul-Hakayik (Svidetel na Istinata), Manevi ve ahlaki monografya

1907-1908, 1911

Šumen

Şark (Iztok), Tűrkçe-Bulgarca gazete, Weekly

1905-1906

Sofia

Şark Muhbiri, Siyasi gazete, Weekl

1907

Plovdiv

Şark Yıldızı

1883 - ?

Plovdiv

Şarki Rumeli (Iztočna Rumeliya), Bulgaristan'daki genc Tűrklerin organı

1905

Plovdiv

Şems, Siyasi, edebi, musavver gazete, Twice weekly

1896-1907

Plovdiv

Tarla (Niva), Weekly

1880-1882

Sofia

Tebligat, Aylık resmi gazete

1929

Sofia

Temaşa-i Esrar, Weekly

1904-1905

Sliven

Temaşa-i Efkar, Weekly

1906

Sliven

Terbiye (Prosveta), Bulgaristan'daki İslam milli kűltűr-maarif birliğinin organı

1933-1934

Sofia

Terbiye Ocağı (Ognište na Vŭspitanieto), Terbiyevi, ilmi ve içtimai mecmua

1921-1922

Šumen

Tırpan, Hukuk-i İslami műdafa eder serbest Tűrk gazetesi, Biweekly

1911

Sofia

Tuna (Dunav), İslam gazetesi, Daily, except Sundays

1905-1911

Ruse

Tuna Boyu (Dunavski Dalečini), Mustakil gazete

1927

Pleven

Tunca, Tűrk gazetesi, Weekly

1913-1923

 

Turan, Bulgaristan Tűrk gençleri "Turan" Cemiyetleri Birliğinin organı

1928

Sofia

Turan, Monthly

1932-1934

Kırcali

Tűrk Muallimlter Birliği (Turski Učitelski Sŭyuz)

1926

Oryahovo

Tűrk Muallimler Mecmuası (Tursko Učitelsko Spisanie)

1925

Razgrad

Tűrk Sadası (Turski Glas), Mustakil-ul efkar Tűrk gazetesi

1912-1920

Sofia

Tűrk Sőzű (Tursko Slovo), İctimai, siyasi, ilmi ve iktisadi Tűrk gazetesi, Weekly

1920-1922

Plovdiv

Tűrk Spor Gazetesi (Turski Sporten Vestnik)

1926

Razgrad

Tűtűncű Amele Gazetesi (Tyutunorabotnik)

1910-1914, 1919-1920

 

Uhuvvet (Bratstvo), Siyasi, ilmi, içtimai bitaraf gazete, Twice weekly

1904-1908

Ruse

Vakit

1885

 

Varna Postası (Varnenski Kurier), Weekly

1887-1888

Varna

Yarın (Utre), Siyasi ve ilmi gazete, Every ten days

1934

Šumen

Yeni Başlangıç (Novo Načalo), İçtimai, siyasi gazete

1928-1929

Kırcali

Yeni Gűn (Nov Den), Twice weekly

1934

Sofia

Yeni Sőz (Nov Reč), Haftalık kűltűr ve toplum gazetesi

1925

Šumen

Yeni Yol (Nov Pŭt), Mustakil gazete

1931

Kırcali

Yenilik (Ovnova), İlmi, içtimai, iktisadi ve kűltűrel mustakil gazete, Biweekly

1928-1929

Yambol

Yıldırım (Svetkavica)

1935-1936

Sofia

Yoldaş (Drugar), Bulgaristan mekteb-i İslamiyesindeki talebeye yarayışlı risale

1921-1922

Šumen

Ziya (Svetlina), III. Komunist Enternasyonalın Şubesi olan Bulgaristan Komunist Partisinin Tűrkçe organı, Weekly

1920-1923

Sofia 

 

 

 

                                People's Republic of Bulgaria: 1944-1990

 

 

 

 

 

Ajitatorun Kılavuzu (Nasičnik na Agitatora)

1951-1955

Sofia

Ajitatorun Kılavuzu (Nasičnik na Agitatora), 'Yeni Işık' gazetesinin ilavesi

1957-1979

Sofia

Ateşler (Ognove), 'Marica Iztok' gazetesinin neşriyatı

1966-1968

Radnevo

Brigadir (Brigadir), İsperih 'Hristo Botev' Halk Gençler Birliği Kuruculuk Brigadası Şubesinin Bulteni

1949

Šumen

 

Çağdaş (Sŭvremennik), 'Yeni Işık' gazetesinin ilavesi

1965-1969

Sofia

Deliorman Doğruluğu

 

 

Dostluk (Družba), Sovyet orduları grubu siyasi idaresinin Družba gazetesi

1947

Sofia

Dostluk (Družba), 'Ludogorska Pravda' gazetesinin Tűrkçe neşriyatı

1965-1968

Razgrad

Emek Davası (Trudovo Delo), 'Trudovak' gazetesinin ilavesi, Biweekly

1965-1969

Sofia

Eylűlcű Çocuk (Septemvriyče), Dimitrov organizasyonu gazetesi, Weekly

1946-1960

Sofia

Filiz (Izdinka), 'Halk Gençliği' çocuk yayını

1966-1968

Sofia

Halk Davası (Narodno Delo)

1956-1959

Varna

Halk Gençliği (Narodna Mladež), Bulgaristan Halk Gençliği Birliği Merkez Komitesinin organı, Bimonthly

1948-1969

Sofia

Halk Yűkselişi (Naroden Podem)

1948-1950

Sofia

Işık (Svetlina), Vatan Cephesi Tűrk azınlığı Komisyonu organı

1947-1964

Sofia

Kolarovgrad Savaşı (Kolarovgradska Borba)

1955-1959

Šumen

Komunizm Bayrağı (Zname na Komunizma), 'Zname na Komunizma' gazetesinin Tűrkce neşriyatı

1964-1969

Turgovište

Muhabir (Dopistnik)

1966-1969

Sofia

Muhabir Yardımcısı (Dopistničeski Pomoštnik)

1953-1955

Šumen

Piyoner (Pioner), Monthly

1959-1960

Sofia

Propagandacının Kılavuzu (Nasičnik na Agitatora)

1948-1950

Sofia

Propagandacının Not Defteri (Beležnik na Agitatora)

1947-1955

Sofia

Rodop Műcadelesi (Rodopska Borba)

1955-1959

Khaskovo

Rodop Műcadelesi

1960-1974

Kırcali

Savaş (Borba)

1956-1959

Šumen

Sosyalizmi Kuruyoruz (Stroim Socializm), 'Trudovo Delo' gazetesinin eki

1950-1952

Sofia

Stalin Bayrağı (Stalinsko Zname)

1956-1959

Varna

Titocu, Weekly

1951

Sofia

Trudovak Davası (Trudovo Delo)

1953-1969

Sofia

Tuna Gerçeği (Dunavska Pravda), 'Dunavska Pravda' gazetesinin Tűrkçe yayını

1955-1959

Ruse

Vatan (Otečestvo), Bulgaristan Tűrk Vatan Cephesi neşriyatı 'Otečestvo' gazetesinin eki

1945

Sofia

Yeni Hayat (Nov Život), İçtimai, siyasi ve bedii aylık resimli mecmua

1954-1985

Sofia

Yeni Işık (Nova Svetlina), Milli Vatan Cephesi Komitesi Tűrk Azınlığı Komisyonu organı

1945-1969

Sofia

Ziya (Svetlina), 'Silinstrenska Tribuna' gazetesinin Tűrkçe neşriyatı

1965-1969

Silistra

Ziya (Svetlina), 'Šumenska Zarya' gazetesinin Tűrkçe neşriyatı

1966-1969

Šumen

 

 

 

                                                         Post-1989

 

 

 

 

 

Işık-Svetlina, Turkish and Bulgarian weekly

1961-1996

 

Gűven (Doverie), Culture and information weekly in Turkish and Bulgarian

1992-1996

 

Hak ve Őzgűrlűk, Politics and culture weekly published by the Movement for Rights and Freedoms. Today it appears in Bulgarian only, under the title 'Prava i Svobodi'

1991-1997

Sofia

Műslűmanlar (Muslims), Originally a monthly publication of the Chief Mufti's Office; also appeared as a separate publication in Bulgarian under the title, 'Mjusulmani'; Last few years it has appeared only occasionally

1990-

Sofia

Zaman Bulgaristan, published by the Turkish daily 'Zaman' for Turks in Bulgaria, www.zaman.bg

1992-

 

Űmit (Hope), An education and culture monthly published by the Balkan Foundation for Education and Culture, www.umitdergisi.com

1995-

Sofia

Çir-Çir (Grasshopper), Monthly for children/

1992-1996

 

Filiz, Children's weekly

1992-

 Sofia

Balon, Children's monthly

1994-

 

Kaynak, Magazine for culture and literature published by the Turkish Cultural Center in Sofia

2000-

 Sofia

 

Yeni Hayat, Monthly

2003-

Kırcali

Sabah

?

Sofia

Balkan

?

Šumen

Deliorman, Magazine

Alev Kűltűr Dergisi

?

2008-

Kircali

Ardinski Glas, in Turkish and Bulgarian, published by the municipal administration

?

Ardino

Rodopslo Ravnovesie, in Turkish and Bulgarian

?

 

Kırcali Haber gazetesi

Mozaik dergisi

Hoşgőrű dergisi

Kırcali

Online news: www.kircalihaber.com; kircaalibugun.blogspot.com,

 

Bulgar-Tűrk Haber Ajansi at www.bg-turk.com and many others

 

 


Copyright 2000-2015, Ali Eminov, Wayne State College, Wayne, Nebraska USA

Created January 13th, 2000; Last updated, January 7, 2015